3. Andrej Dragomirecký: Privtelené duše - Príčiny našich problémov; video; 12 minút

13.10.2018

Ing. Andrej Dragomirecký zaviedol do terapeutickej praxe aj problematiku tzv. Privtelených duší (Zblúdilé duše, zmätené či dokonca umelé, ktoré sa pohybujú medzi ľuďmi a môžu vnikať do ich tiel a ovplyvňovať ich myslenie i funkcie organizmu). Preto je dôležité dušičky odviesť do svetla...