3. Andrej Dragomirecký: Přivtělené duše - Příčiny našich problémů; video; 12 minut

13.10.2018

Ing. Andrej Dragomirecký zavedl do terapeutické praxe i problematiku přivtělených duší (Zbloudilé duše, zmatené či dokonce umělé, které se pohybují mezi lidmi a mohou vnikat do jejich těl a ovlivňovat jejich myšlení i funkce organismu). Proto je důležité dušičky odvést do světla...