1. Profesor Psychológie, Ing. Andrej Dragomirecký; 1932 - 2017: Jeho odborné pozadie; O Hlbinnej Abreaktívnej Psychoterapii (HAP); video; 23 minút

15.10.2018

Pri riešení našej budúcnosti si musíme najprv vyriešiť našu minulosť či prítomnosť. Hlbinná Abreaktívna Psychoterapia (HAP) je forma Regresnej terapie za plného vedomia klienta a BEZ nutnosti hypnózy, kde si vybavíme, spracujeme a natrvalo odstránime príčinové situácie našich problémov...