Edgar Cayce; 1877 - 1945: Najznámejší svetoznámy prorok a jasnovidec a jeho predpovede budúcnosti, ktoré sa dodnes napĺňajú; video; 44 minút