Atlanťanka Ybuna známá v Atlantidě také i pod jménem královna Kidagakash,"Kida"

Ybuna/Kida

Ybuna/Kida měla v Atlantidě na starosti Mezinárodní záležitosti v rámci naší planety ale i Intergalaktické záležitosti mezi naší planetou a jinými planetami; Sociální záležitosti

-Mezinárodní a Intergalaktický obchod a vztahy (angl. Název International and Intergalactic trade and affairs).

-Budování a rozvoj osobnosti, vztahů (angl. Název Socializing) - byla terapeutka/kněžná (angl. název Priestess), kde kněžná v Atlantidě zastávala kromě jiných funkcí i funkci terapeutky.

-Po třetím potopení Atlantidy (10 500 před n.l., které popisoval Platón) její cesta směřovala na kontinent Hyperborea, který se nacházel nad severní Evropou a nad Ruskem a to za účelem založení nové civilizace za pomoci technologii z Atlantidy.

Ybuna nám spolu s jejím Paragenetikou - znalostmi a zkušenostmi z dob Atlantidy, do projektu přináší

-Její expertizu a zkušenosti jako Terapeutky.

-Technologie a znalosti Templářů, které pocházejí původně také z Atlantidy.

Ybuna nám spolu s jejím Paragenetikou - znalostmi a zkušenostmi z dob Atlantidy, do projektu přináší

-Paragenetika, z inkarnací zodpovědných za vznik dnešního Kapitalismu, je potřebná pro jeho usměrnění do Sociálního byznysu a do Sociálního Kapitalismu.

-Politická a Ekonomická expertiza; Finanční, investiční a právní poradenství.

-Z paragenetiky Ybuny a jejích dalších inkarnací jsme se nechali inspirovat a vzali jsme si všechno to pozitivní a konstruktivní za účelem usměrnění starého pro účel vytvoření něčeho nového, unikátního - našeho Projektu.

Další inkarnace Ybuny

Johanka z Arku

(06.01.1412 - 30.05.1431)

Nathan Mayer, Baron von Rothschild

(16.09.1777 - 28.07.1836)

Cornelius Vanderbilt

(27.05.1794 - 04.01.1877)

Andrew Carnegie

(25.11.1835 - 11.08.1919)

J.P.Morgan

(17.04.1837 - 31.03.1913)

J.D.Rockefeller

(08.07.1839 - 23.05.1937)

Henry Ford

(30.07.1863 - 07.04.1947)

Mikuláš II. Alexandrovič

(angl. názov Nicholas II of Russia)

(18.05.1868 - 17.07.1918)

Warren Buffet (30.08.1930 - )

Muhamad Yunus

(28.06.1940 - )

Robert Kiyosaki

(08.04.1947 - )

Bill Gates (28.10.1955 - )

Poznámka: V případech Warrena Buffeta, Muhamada Yunuse, Roberta Kiyosakiho a Billa Gatese, kteří v současnosti (v roce 2019) stále žijí, může být Ybuna chápána zároveň i jako jejich vyšší Já...

Video materiály - Vznik Kapitalismu a jeho usměrnění do Sociálního kapitalismu: Dokumentární videa - Muži, kteří vybudovali Ameriku

Pro pochopení Sociálního kapitalismu a tedy i našeho Sociálního byznysu je třeba znát, jak vlastně Kapitalismus vznikl...

Zároveň, pokud chceme mít ve světě agregáty na volnou energii a čistou elektřinu (což je také jeden z ultimátních cílů našeho Projektu), je nutné pochopit jako průmysl distribuce elektrické energie vlastně vznikl...

Také, pro pochopení našeho přirozeného monopolu je třeba uvědomit si, jak poučením se z historie monopolů vznikla Antimonopolní legislativa ale také pojem "Přirozený monopol" - stejně nazývaný i legální monopol/vládou autorizovaný monopol/dobrý monopol, kterým je i náš Projekt...

Následují videa...