Radovan Babic (1987-)

Radovan

Radovan do Projektu přináší i jeho nabyté zkušenosti z jeho Paragenetiky - z jeho minulých životů.

Jeho inkarnace byly v podobě osobností:

Ajax-OL: V roce 10 500 před n.l., na konci třetího potopení Atlantidy, byl součástí migrace do Egypta, kde měl na starosti zachování znalostí z Atlantidy a byl součástí týmu architektů stavby Velké pyramidy v Gíze, kde měl nastarosti zejména zakódování starých znalostí a poznatků do geometrie pyramidy.

Atlanťan Apex-EL / Ax-Tarian: V roce 10 500 před n.l. byl součástí migrace do Egypta, kde založil Alexandrijskou knihovnu (Library of Alexandria) a později byl zároveň i svědkem její zničení "špatnými".

Arsrha / Enki / Ea: V roce 10 500 před n.l. byl součástí týmu architektů stavby Velké pyramidy v Gíze. V sumerské mytologii byl jako jedna a tatáž osoba známý pod jménem Enki - "Stvořitel světa", "Bůh" "magie", moudrosti a podzemních vod. U Babyloňanů a u Akkadianců byl znám pod jménem Ea. V roce 9000 před n.l., spolu s Mojžíšem a další osobou - jednou z Hattonovych inkarnací v tomto období, rozebrali komponenty Velké pyramidy v Gíze za účelem, aby se pyramida už nikdy nepoužila jako zbraň.

Mojžíš (Moses) - V roce 9000 let před n.l. po druhé pyramidové válce se podílel na rozebrání komponentů Velké pyramidy v Gíze a jeho úkolem bylo vzít z pyramidy Archu smluv, která byla v pyramidě důležitý a klíčový komponent pro funkci pyramidy jako zbraně a následně Archa putovala do Jeruzaléma. S jeho biblickým příběhem, kniha Exodus, se spojuje Mana - "záhadná vitální surovina", která dokázala nahradit jídla a potraviny; "Otevření moře" (Elektrogravitačnou technologií) a následný přechod přes "otevřené moře"; Získání 10 "Božích" přikázání (The Ten Commandments) na známé Biblické hoře Sinai; Události spojené s kolapsem zdí města Jericha za pomoci destruktivních aspektů znalostí o mechanických a vibračních technologiích a frekvencích.

Herkules - Osoba z řecké mytologie. Jeho tělo bylo vytvořeno na míru a pro Herkulovy specifické účely v labolatóriach na podobný, avšak dokonalejší a pokročilejší způsob, jakým byl "vyroben" v příběhu od společnosti Marvel Kapitán America za pomoci speciálního séra na tvorbu supervojáků (Supersoldier serum).

René Descartes - Francouzky filozof, matematik a vědec, který rovněž konstatoval, že orgán Šišinka Mozková/Epifíza/Třetí oko/Šestý smysl je brána do duše.

George Westinghouse - Americký byznysmen, který pomohl Nicolasi Teslovi dostat do světa jeho střídavý proud (AC).

Stanford White - Americký architekt, který se podílel s Nicolasem Teslou na stavbě věže Wardenclyffe tower, která měla bezdrátově a v neomezených množstvích vysílat elektrickou energii do celého světa.

Elizabeth Cochrane Seaman známá pod jejím pseudonymem Nellie Bly - Americká investigativní žurnalistka, industrialistka, spisovatelka, vynálezkyně. Z důvodu, že cítila, že měla psychický problém a že cítila, že představovala pro sebe hrozbu, se nechala zavřít do jedné americké psychiatrické instituce, kde po odchodu z instituce napsala a v novinách publikovala sérii článků o tom, jak to uvnitř takové psychiatrické léčebny opravdu vypadá. Podrobněji v naší Bibliografii - v Společných podmínkách Projektu.

Rasputin - Ruský "Faith healer" (Léčba vírou), což je dnes v našem projektu definováno jako jeden z našich mnoha terapeutických postupů a to pod názvem "Optimalizace Placebo efektů a systému víry" - přirozených, spontánních, automatizovaných samoléčebných biochemických reakcí lidského těla, kde předem nastavené a optimalizované Placebá tvoří základ úspěchu Vaší terapie...

Richart E. Byrd - Americký námořní důstojník (naval officer), pilot a průzkumník. Absolvoval např. mnohé expedice na Jižní a Severní pól. Na obou pólech objevil vchody (portály) do duté Země (Hollow Earth/Innear Earth).

Dr. David L. Rosenham - Americký Psycholog a právník, který se dobrovolně, jako "pacient v přestrojení", nechal zavřít do blázince za účelem, aby odhalil o psychiatrických léčebnách pravdu, nekalé a nehumánní praktiky těchto institucí. Když se z instituce/institucí spolu s jeho spojenci dostali, následně publikoval v roce 1973 o těchto záležitostech článek v odborném časopise. Dnes je tato událost známá pod názvem Rosenhanov experiment. Podrobněji v naší Bibliografii - v Společných podmínkách Projektu.

Obrázky Radovanovych minulých inkarnací

Radovanove inkarnace z období Atlantidy až po rok 10 500 před n.l., kdy byla postavena Velká pyramida v Gíze

Atlanťan Ajax-OL

Atlanťan Apex-EL / Ax-Tarian

Arsrha / Enki / Ea

Architekti a stavitelé Velké pyramidy v Gíze

1 - Arsha / Enki / Ea (Jeho současná inkarnace je Radovan Babic); 2 - Hermes Trismegistus (Umělec a 3D modelář, který pro nás i v současnosti, v roce 2017, vytvořil 3D modely Velké pyramidy v Gíze, které jsou uvedeny níže ale i v naší video prezentaci); 3 - Isis (inkarnovaná v našem Krystalovém týmu); 4 - Hepth Supth / Toth (inkarnován v našem Krystalovém týmu); 5: Ajax-OL (Jeho současná inkarnace je Radovan Babic).

Původný vzhled Velké pyramidy v Gíze

Jak vidíme na 3D modelech pyramidy výše, původně byla pyramida pokryta bílou vápencovou vrstvou se zlatým špicí - Pyramidonem. Měla parabolický tvar a byla vidět jako z velkých vzdáleností na Zemi tak i z Vesmíru vzhledem k tomu, že se odrážely od ní jako sluneční paprsky přes den tak i měsíční paprsky v noci. Kromě jiných funkcí, které pyramida zastávala, pyramida zároveň reprezentovala naši planetu a její technologickou vyspělost, byla pýcha naší planety.

Jako důkazy do dnešní doby o tom, že pyramida byla původně celá pokryta bílou vápencovou vrstvou, nám přinesl řecký filozof Platón spolu s výklady Edgara Cayce (Edgar Cayce Readings) a spolu s důkazem existence zbytku vápencové vrstvy na střední pyramidě (k roku 2019) jak vidíme na fotografii a kterou potvrdila i moderní archeologie. Také, dnes už na pyramidě chybí zlatý špic, který byl po druhé pyramidové válce z pyramidy také odebrán jako jeden z dalších komponentů, které sloužily v pyramidě pro účel pyramidy jako zbraně.

"Lidé se bojí času, avšak čas se bojí pyramid". (Staré arabské pořekadlo)

Jako Univerzální komunikátor, technologie a společný jmenovatel Universa a celé Existence, byly technologie a znalosti o pyramidách na naši planetu přineseny mimozemskými civilizacemi do Atlantidy, která se datuje od 200 000 let před n.l. příchodem Poseidona, který si "vzal na starosti" Atlantidu a světové moře. V Atlantidě jsme následně byli mistři v stavění pyramid a měli jsme v technologii světové prvenství.

Následně, byla to právě Atlantida, z níž pocházejí VŠECHNY pyramidy ve světě jako výsledek migrace z Atlantidy po jejím třetím potopení, 10 500 let před n.l. Jako příklad a jako doplněk k dalším obrázkům pyramid ve světě v našem video materiály je uvedena pyramida v Bosně a Hercegovině na obrázku.

Velká pyramida v Gíze: Jediná 8-stěnná pyramida na světě

Fotografii Velké pyramidy v Gíze s 8-Steny/konkávním tvarem nám, jako důkaz do moderní doby, přinesl britský Air Force Pilot P. Groves z roku 1940, kdy nad pyramidou přelétával.

Pyramidu jsme navrhli a postavili tak, že pyramidová základna je 8-stěnná za účelem, aby pyramida původně pokrytá její bílou vápencovou vrstvou, byla parabolická (Viz 3D model pyramidy výše) kde 8 stěn představuje 8 světových stran a kde byla a stále je pyramida takovýmto způsobem v dokonalé rezonanci a v harmonii s naší planetou ale i s celým Vesmírem.

To má zároveň za následek to, že do lidského těla proudí z pyramidy VŠECHNY POTŘEBNÉ léčivé energie a frekvence, které léčí tělo na energetické, sub-atomární, kvantové a zároveň na podvědomé úrovni. Dnes jsou již Velká pyramida v Gíze spolu se VŠEMI ostatními pyramidami na Planetě Zem, v Duté Zemi, Mimo planetu Zemi a v celé Existenci a všechny k jejich kapacitám a potenciálu maximální terapeutické, léčící, opravné, regenerační, relaxační a všechny ostatní pro lidské tělo a živé organismy prospěšné vlastnosti a archetypy přetransformovány výlučně a exkluzivně pouze v našem Projektu do naší Mentální pyramidy (je eliminována potřeba vlastnit pyramidu fyzicky nebo pyramidy navštěvovat) výlučně a exkluzivně JENOM za účelem léčby na dálku a/anebo podpory Telepatické terapie na dálku a to vše v podobě TELEPATICKÉHO vysílaní a posílaní léčivé Pyramidalní energie a zároveň TELEPATICKÉHO vysílání a posílání Univerzální Vesmírní léčivé energie REIKI přes Vaši bílou/zlatou/fialovou Korunní čakru (čakra mozku) a zároveň TELEPATICKÉHO vysílání a posílání Přirozených Zemských elektromagnetických léčivých energií přes Vaši korunní čakru, kde tyto zemské frekvence jsou mimo jiné přesně tytéž, na jakých operuje lidský mozek resp. mozky všech živých organismů na planetě Zemi a zároveň přes Vaši červenou Zemskou čakru (Kosti, zuby, kůže, konečník, nohy, ruce atd.), kde přes tuto Zemskou čakru je TELEPATICKY přes pyramidu Vaše tělo zároveň i uzemněno za účelem rychlého svodu a odvodu VŠECH negativních, škodlivých, nežádoucích a více již nepotřebných energií a to včetně přivtělených/Přisídlených duší, démonů, špatných elementálů a všech jiných extrafyzických bytostí, ven z těla. Toto vše se děje nonstop, dle potřeby Vašeho podvědomí; na jakoukoliv vzdálenost a bez ohledu, kde ve světě se nacházíte a to výhradně a exkluzivně JEN jako součást Vaší zdarma terapie informacemi předtím, než zaplatíte za naši Telepatickou terapii a zároveň výlučně a exkluzivně JEN jako součást Vaší u nás ZAPLACENÉ služby Telepatické terapie. Mentální pyramida je především za účelem ochrany technologie monopolizována a použitelná výlučně a exkluzivně JENOM v rámci našeho Projektu jako Přirozeného monopolu.

Závěrem

Pro shrnutí, není divu, že i dnes je Velká pyramida v Gíze považována za jednu z najmonumentálnejších staveb světa, což ji zaslouženě také zařadilo mezi původních 7 divů světa a zároveň je tato pyramida nejvýznamnější stavba vůbec v historii od vzniku celé naší planety Země. Dokonce i samotnému Radovanovi nad touto stavbou spadla čelist, když byl v jeho současném životě v Egyptě za účelem vyrovnání si s krajinou Karmu a za účelem rozpomenutí se na jeho minulé životy v této zemi a přitom to byl právě on, který v jeho minulých inkarnacích tuto pyramidu stavěl...

Pro dosažení našich ostatních záměrů Projektu (Přijímání Teleportovaných materiálů z ostatních planet; teleportaci, zhmotňování, odhmotňování materiálů/produktů na této planetě/z této planety; Globálního komponentu pro konstantní kontrolu a stabilizaci počasí a atmosférických vlivů na celé planetě; Globální centrální a jediný telepatický "telekomunikační "vysílač - poskytování internetu, GPS apod.; Otevírání portálů; Jakékoliv lékařské vyšetření na dálku pomocí principu Remote viewing - vzdálené prohlížení a mnohé další účely.) nám slouží jako hardware samotná Planeta Země s jejími mnoha již existujícími komponenty včetně avšak v neposlední řadě všech pyramid na planetě včetně nejdůležitějšího komponentu, a to právě Velké pyramidy v Gíze.

Její finální vizuální a estetická podoba je také taková, jakou byla pyramida původně - pokrytá bílou vápencovou vrstvou se zlatým špicem a opět se od ní odrážejí sluneční paprsky přes den či měsíční paprsky v noci a to od datumu 24.12.2023 a pyramida se opět jednou, tentokrát už natrvalo a Ultimátně, stala pýchou a symbolem vyspělosti naší planety tak jak byla tato pyramida kdysi.

Pyramida pomáhá a slouží zároveň i jako prostředek a nástroj pro urychlení a podporu Telepatické terapie ve směru především ovšem v neposlední řadě s prováděním lékařských vyšetření a diagnostik, s lékařskými zákroky a lékařskými operacemi, s dorůstáním zubů, dorůstáním končetin, dorůstáním ostatních chybějících orgánů atd., kde tyto činnosti jsou prováděny jednak na dálku a jednak jsou prováděny rychle a kvalitně a to řádově na sekundy či minuty...

Radovanove inkarnace od skončení druhé pyramidové války, demontáže a rozebrání komponentů Velké pyramidy v Gíze jako zbraně (9000 let před n.l.) až po současnost

Mojžíš (Moses)

Herkules

René Descartes

(31.03.1596 - 11.02.1650)

George Westinghouse

(06.10.1846 - 12.03.1914)

Stanford White

(01.11.1853 - 25.06.1906)

Nellie Bly

(05.05.1864 - 27.01.1922)

Grigori Yefimovich Rasputin

(21.01. 1869 - 30.12.1916)

Richard E. Byrd

(25.10.1888 - 11.03.1957)

David L. Rosenhan

(22.11.1929 - 06.02.2012)

Radovanove odborné kvalifikace a audio a video prezentace (Z jeho současného života), které hovoří o našich terapeutických postupech a jejich kombinacích pro Vaši terapii, o zkušenostech z naší terapeutické praxe ale také o tom jak vznikl náš Krystálový tým

Elektrotechnické vzdělání - Elektronické Počítačové systémy; Práce v zdravotním sektoru; Psychologie; Abnormální Psychologie; Parapsychologie - Paranormální a nadpřirozené jevy; Psychoanalýza snů; Psychoterapie; NLP a koučink; Lékařská Kineziologie; Pyramidy a pyramidální energie; Astrální projekce a mimotělní stavy; EEG Biofeedback.