Profesor Psychologie, Ing. Andrej Dragomirecký (1932 - 2017): Zakladatel Hlubinné Abreaktívní Psychoterapie (HAP); Regresní terapeut; Jeho odborné pozadí

V 80. letech 20 století, Ing. Andrej Dragomirecký zavedl Československou variantu regresní terapie, bez nutnosti hypnózy, tzv hlubinnú abreaktívní terapii.

Andrej se narodil v roce 1932 v Praze. Vzděláním byl elektrotechnický inženýr. Získal titul Profesora psychologie H.C. Baltské pedagogické akademie a stal se členem Mezinárodní akademie psychologických věd. Následně přednášel několik let na katedře psychologie ČVUT jako externí pracovník.

Působil na českých lékařských psychiatrických klinikách jako technický pracovník, kde obdržel 4 patenty pro psychiatrické diagnostické přístroje.

Po návštěvě USA, kde se s regresní terapií seznámil, začal pracovat jako odborný poradce, kde ve své praxi se odkazoval na jeho publikace.

Andrej byl zakladatelem občanského sdružení "Československá společnost pro Hlubinnú abreaktivní terapii" a "Společnosti aplikované filozofie".