Obsah

Pro koho je naše terapie vhodná

Terapie je vhodná pro:

 • Pro ženy stejně i pro muže.
 • Pro Vás jednotlivce.
 • Pro páry.
 • Pro Vás a Vaši rodinu - Vy, Váš partner, Vaše děti...
 • Pro Vás těhotné matky a Vaše nenarozené děti/plody v děloze apod.
 • Pro Vaše jedno zvíře stejně jako pro více zvířat.

 • Pro děti mladší než 18 let nebo pro Vaše zvíře: V takovém případě použijeme Vás jako médium, kde přes Vás odstraníme problémy Vašich dětí nebo Vašeho zvířete.
 • Pro Vaše zaměstnance.

Terapie NENÍ vhodná pro:

 • Naše terapie NESLOUŽÍ k řešení nouzových/pohotovostních/nebezpečných zdravotních situací (emergencies), které vyžadují okamžitý lékařský zásah.
 • Vzhledem k tomu, že naše terapie vyžaduje Vaši koncentraci, naše terapie NENÍ vhodná pro osoby, kterou jsou pod přímým vlivem alkoholu nebo drog.

Jaké problémy řeší naše poradenství (terapie)

Naše komplexní terapie je forma univerzální přirozené léčby pro VŠECHNY Vaše zdravotní problémy - biologické, fyziologické, mechanické, problémy se zuby, problémy psychické, emocionální, duchovní, spirituální, vztahové, sexuální, finanční, existenční, řešíme jakékoli lékařské či psychiatrické diagnózy stanovené Vašimi lékaři. V terapii také trvale vysazujeme jakékoli léky...

Máte raději video?

Hodinové video (publikované v roce 2017), kde náš odborný poradce, Radovan Babic, promlouvá o terapii

Terapie z minulosti do budoucnosti 1. díl - Komplexní terapie

Video - ©Cestyksobe.cz, Bioliečba.eu; 2017 - až po současnost

Pozadí a obrázky vo videu - ©Bioliečba.eu, 2017 - až po současnost

Stručně o terapii

©Bioliečba.eu, 2018 - až po současnost

 1. Lidský mozek je nejvýkonnější počítač na světě.

 2. Vaše podvědomí, jako součást tohoto počítače, zaznamenává informace o příčinách Vašich problémů.

 3. V rámci terapie tyto příčiny najdeme a odstraníme.

 4. Tělo se dokáže následně zregenerovat, opravit a vyléčit samo.

 5. Tímto způsobem umíme odstranit všechny problémy.

 6. Po odstranění příčiny se problém již více nevrátí a Vaše tělo se stane vůči stejným a podobným problémům trvale imunní.

Jaké jsou příčiny problémů

 • Platí pravidlo, že cokoli může způsobit cokoli - Váš problém může mít nekonečné kombinace a formy příčin.

 • Jakýkoli problém je považován za psychosomatický problém vzhledem k tomu, že vše se odehrává jen a jen v naší mysli.

Co se děje po odstranění příčin: Léčba a zotavovací proces

Po nalezení příčiny a jejím odblokování to bude už v režii Vašeho těla. Od tohoto momentu již začnou Vaše metamorfózy: Biologické, psychické a spirituální proměny - transformace a změny k lepšímu. Zmizí nejen fyzické a biologické symptomy, automaticky se změní i Vaše etické a společenské postoje, přístup, názory, hodnoty; priority; změní, resp. aktualizuje se Váš systém víry; budete vnímat své okolí jinak a okolí bude jinak vnímat Vás; automaticky se Vám bude postupně odhalovat váš životní účel apod. Jinými slovy: budete se posouvat na vyšší vibrace a energie ve všech směrech.

Máte rádi video?

37minutové video (publikované v roku 2017), kde Radovan Babic, náš odborný poradce, promlouvá o technologiích urychlujících Vaši léčbu/terapii

Terapie z minulosti do budoucnosti 2. díl - Telepatie v terapii, pyramidy a neurotechnologie

Urychlení Vaší terapie legendární léčivou pyramidální energií a za pomoci neurotechnologie stimulující Váš mozek. Dnes již nemusíte pyramidu nebo technologii vlastnit fyzicky, vše se odehrává ve Vaší mysli. Stačí, když se podíváte na video, čímž se do Vašeho podvědomí dostanou potřebné informace a Váš systém víry se tím aktualizuje. Vše ostatní bude regulováno již automaticky Vaším podvědomím a Vaším tělem. Toto řešení se považuje za ultimátní řešení pyramidální energie a neurotechnologie a je to nezbytná součást naší terapeutické praxe.

Video - ©Cestyksobe.cz, Bioliečba.eu; 2017 - až po současnost

Pozadí a obrázky vo videu - ©Bioliečba.eu, 2017 - až po současnost

Terapie je vedena na dálku - výhodnější pro Vás

 • Terapii vedeme na dálku - problém vzdálenosti je překonán.

 • Verbální komunikace po telefonu. Cílem je, abyste se po každém terapeutickém telefonním hovoru cítili uvolněnější, odlehčeně a s pocity úlevy.

 • Identifikace příčin z Vašeho podvědomí stejně jako i odblokování funguje v pohodě i na dálku.

 • Je to rychlejší a pohodlnější pro Vás i pro nás.

 • V zemích, jako je např. Česká republika, Velká Británie nebo USA, je dnes takováto forma terapie na dálku již standardem.

 • Nemusíte nikam cestovat.

 • Žádná omezení.

 • Vše je ve Vašem pohodlí, ve Vašem vlastním čase.

Máte rádi video?

46minutové video (publikované v roce 2017), kde Radovan Babic, náš odborný poradce, promlouvá o nových technologiích, které přináší náš projekt spolu s jinými projekty

Terapie z minulosti do budoucnosti 3. díl - Ultimátní technologická řešení pro naši planetu a posunutí naší planety technologicky a myšlením o 1 trilion let vpřed

V rámci transformace přicházejí nejen změny duchovní či spirituální, ale nezbytně, zákonitě a přirozeně přicházejí také i změny technologické. V rámci naší terapie Vás kromě jiného připravíme i na tyto nadcházející změny...

Video - ©Cestyksobe.cz, Bioliečba.eu; 2017 - až po současnost

Pozadí a obrázky vo videu - ©Bioliečba.eu, 2017 - až po současnost

Máte rádi video?

57minutové video (publikované v roce 2018), kde náš odborný poradce, Radovan Babic, promlouvá o pokročilé terapii

Terapie z minulosti do budoucnosti 4. díl - Ultimátní, pokročilá a experimentální terapie

Video - ©Cestyksobe.cz, Bioliečba.eu; 2018 - až po současnost

Pozadí a obrázky vo videu - ©Bioliečba.eu, 2018 - až po současnost

Ultimátní terapeutická řešení

©Bioliečba.eu, 2018 - až po současnost

Co to je

Ultimátní terapeutické řešení jsou taková, v jejichž průběhu odstraňujeme VŠECHNY Vaše problémy z Vašeho běžného každodenního života. Taktéž v daných problematikách je to to nejvyšší, čeho je možno dosáhnout, výše už v dané problematice není kam jít - proto ten název "Ultimátní".

Ultimátní terapeutická řešení

 • Zbavte se v terapii s námi svých léků a závislosti na nich jednou provždy.

 • Zbavte se kouření a alkoholu jednou provždy.

 • Finanční svoboda a nezávislost.

 • Optimalizace Vaší váhy a její následné trvalé konstantní udržování na těchto optimálních hodnotách.

 • Každodenní, pravidelné a konstantní komunikování obou partnerů v partnerském vztahu o vlastních pocitech.

 • Dosáhněte trvalého harmonického partnerského vztahu na základě partnerské dohody - dosáhněte a vytvořte si doslova "vztah na míru".

 • Pro Vás, milé dámy, ultimátní řešení Vaší cykličnosti - pravidelná, bezbolestná a volná menstruace (bez nutnosti hygienických potřeb). Pravidelná menstruace spočívá v tom, že Vás naladíme a nastavíme, milé dámy, na rytmus a frekvenci naší planety - Vaše menstruační fáze bude každé poslední čtyři dny každého měsíce.

 • Pravidelný, každodenní, plnohodnotný sexuální život.

 • Dosáhněte trvalého harmonického rodinného vztahu mezi Vámi a Vašimi rodinnými příslušníky na základě rodinné dohody.

 • Na konci Vaší terapie Vás víme naučit, abyste si následně věděli už Vaše problémy zpracovávat sami a bez další nutnosti terapeuta.

Pokročilá a experimentální terapie

©Bioliečba.eu, 2018 - až po současnost

Co to je

Je to terapeutický proces, v němž je naším cílem odemknout Vaše tzv. vyšší schopnosti - schopnosti, kterými jsme v minulosti, např. v Atlantidě, disponovali my všichni a brali je jako samozřejmost. V průběhu evoluce však nastala tzv. evoluční degenerace, což v nás způsobilo a vyvolalo pocity, že jsme tyto schopnosti zapomněli. Jsou to schopnosti, které každopádně ještě nejsou v dnešní společnosti standardem a které nejsou "běžně" používány. Zrovna tak to, co je dnes chápáno vnímáno jako experimentální, bude v budoucnu zaužívaný standard...

Řešení, která Vám naše pokročilá a experimentální terapie přináší

 • Rychlé čtení - naučíte se přijímat co nejvíce pro Vás relevantních informací v co nejkratším čase.

 • Dorostení Vašich chybějících zubů.

 • Aktivace vědomé telepatické komunikace (telepatie).

 • Překonání stařecké degenerace a myšlenek na průměrný úmrtní věk, odemknutí "pramene mládí", který je v každém z nás - dožijte se řádově stovky, tisíce (proč ne i statisíce) let.

 • Samopočetí/samooplodnění bez nutnosti spermie - své vlastní vajíčko doslova oplodníte svou vlastní myslí a dosáhnete, resp. dopomůžete tím k tomu, že se do něj inkarnuje duše - (samo)početí, čímž začíná nový život.

Náš tým odborných poradců (terapeutů)

Terapie eklektismem

Znamená zapřažení mnoha vědomostí, poznatků, zkušeností, teorií a jejich následnou integraci do nových postupů. Platí pravidlo, že čím více vědomostí, tím více příčin dokážeme identifikovat.

Co robí naše odborné poradce profesionály

Naši odborní poradci si prošli mnoha zdravotními problémy na cestách jejich duší (biologické, mentální, emocionální, existenční a mnohé další), proto Vás dokážou přes tyto problémy navigovat.

Naše odborné kvalifikace

Podle legislativy je zapotřebí, aby kvalifikace byly přeloženy do příslušného jazyka. Následující fotogalerie obsahuje tři obrázky ke každé kvalifikaci - kvalifikace vydaná v originálním jazyce, překlad kvalifikace a tlumočnícka doložka.

Elektrotechnické vzdelaní

Práce v zdravotním sektoru

Psychologie

Abnormální psychologie

Psychoanalýza / Analýza snů

Parapsychologie

Psychoterapie

NLP: Neurolingvistické programování mysli, koučink

Kyvadlo: Lékařská Radiesteze a lékařská Kineziologie

Pyramidologie: Pyramidy a pyramidální energie

Astrální projekce / mimotělní stavy / out of body experiences - OBEs

EEG BIOfeedback level 1 - vydaný v českém jazyce

Naše působení a vědomosti v dalších oblastech:

 • Mimosmyslové vnímaní (ESP - extra sensory perceptions).
 • Vyšší funkce mozku, např. telepatie, telekineze, rychločtení apod.

 • Hluboký výzkum v oblasti mozku, EEG a vlivu zemských elektromagnetických polí na lidský organismus.

 • Techniky kvantového dotyku.
 • Hlbinná abreaktívní psychoterapie (HAP) - patří pod obor NLP: HAP je formou regresní terapie za plného vědomí klienta BEZ použití hypnózy.
 • Práce s přisídlenými dušemi a jejich odvádění.

 • A mnohé další terapeutické vědomosti a postupy. Každý postup je speciálně navržen a přizpůsoben Vašim individuálním potřebám vzhledem k tomu, že každý jsme jiný, máme individuální problémy apod.

Náš tým odborníků, specialistů a expertů na různá odvětví a oblasti

Náš tým je doplněn i o experty, specialisty a odborníky, kteří nám poskytují poradenství, konzultace a pomoc v mnoha oblastech:

 • Experti v různých vědeckých, průmyslových a technologických odvětvích.

 • Medicína, lékařské a terapeutické poznatky.

 • Spiritualita, duchovno, náboženství.

 • Ekonomika.

 • A mnohé jiné různé oblasti.

Máte rádi video? Terapie z minulosti do budoucnosti 5. díl - Náš tým specialistů

44 minutové video (publikované v roku 2018), kde náš odborný poradce, Radovan Babic, mluví o našich specialistech

Video - ©Cestyksobe.cz, Bioliečba.eu; 2018 - až po současnost

Pozadí a obrázky vo videu - ©Bioliečba.eu, 2018 - až po současnost

Obrázek 00:11:31 - 00:11:35, Muzeum Louvre, fotka z Wikimedia Commons

Obrázek 00:17:00 - 00:17:04, Kredit: Jeff Dahl, 12.01.2008, Wikimedia Commons

Hodnocení našich klientů

Zuzana

Videa a stránka vyvolali ve mně důvěru. Otevřenost, pozornost a správné nasměrování terapeuta mě naučili začít si tvořit svůj vlastní život, zpracovávat si věci sama - zejména nepotlačovat negativní pocity, ale hned si je zpracovat. Náhody již neexistují, dějí se už jen správné věci. Je to cesta, kterou se vyplatí jít. Děkuji...

Martina

V terapii se mi otevřely vyšší schopnosti, které využívám v mé terapeutické praxi. Moje práce, je nyní rychlejší a efektivnější, po čem jsem už déle toužila. Naučila jsem se zpracovávat si své témata a problémy samostatně, kde teď si už můžu řešit i náročnější témata sama. Každá terapie byla pro mě posunem - po každém sezení se děly okamžité změny. Děkuji...

Petra

Terapie odhalila skutečné původy zdravotního stavu. Pomohla mi projít přes ty nejtemnější skutečnosti a naučila mě je přijmout v procesu křivky učení a zdokonalování se. Dala mi náhled rozpoznávat vzorce a schopnost stát se architektem vlastního života. Terapie pomohla k uzdravení a zanechání některých návyků. S pomocí různých technik a krystalového týmu už na sobě pracuji denně a sama. Postupně nacházím radost, klid a vyrovnání. Naučila jsem se, že je důležité zpracovávat si věci hned. Nic není hezčí, než když je člověk schopen přirozeně prožívat radost, osvobodit se od úzkostí a depresí, rozvíjet v sobě potenciál a tvořit. Děkuji za terapii...

Jozef

Ze začátku jsem byl dost skeptický a nevěděl jsem si dobře představit, jak by v našem přetechnizovaném fyzickém světě mohla taková fiktivní "terapie na dálku" fungovat a natož, ještě mě i zbavit mých "vnitřních" citlivých míst. V terapii, vždy po odstranění příčin, jsem pociťoval dočasné "neobvyklé" reakce mého organismu, čímž jsem pochopil, že byla inicializována "vnitřní" změna - čistily se negativní energie na mentální úrovni, a že tyto změny se takovýmto způsobem následně projevují na mém "vnějším" fyzickém těle. Nyní už také dokážu nejenže sám vidět své nedostatky nebo slabosti, ale vím už sám vědomě pracovat i na jejich odstranění. Proces očišťování probíhá kontinuálně i nadále. Výsledný efekt terapie je ten, že jsem dosáhl vnitřní klid a pohodu, diametrálně odlišný postoj k mým nejbližším, okolí, světu, ale hlavně k sobě samému - mnoho věcí v mém životě se změnilo k pozitivnímu. Děkuji za prospěšnou terapii...

Úspěšně vyřešené případy z naší terapeutické praxe

90 minutový audio rozhovor s naším odborným poradcem, Radovanem Babicem: Příběh bojovníků světla - terapie jako nástroj pro boj s temnotou

Příběh o tom, co vlastně předcházelo tomu, že Vás naši odborní poradci vědí navigovat přes problémy, kterými si sami prošli...

©Slobodnyvysielac.sk, Bioliečba.eu; 2018 - až po současnost

90 minutový audio rozhovor s naším odborným poradcem, Radovanem Babicem:
Příčiny problémů v našem dětství

Rozhovor pojednává o tom, jak vznikají mnohé problémy právě v našem dětství a jak nás to ovlivňuje v dalších etapách života...

©Slobodnyvysielac.sk, Bioliečba.eu; 2018 - až po současnost

Úspěšně vyřešené případy z naší terapeutické praxe

V naší experimentální terapii vám dopomůžeme dosáhnout vědomou telepatickou komunikaci mezi vámi a vaším partnerem. Telepatie bude fungovat stejným způsobem, jakým mezi sebou komunikujete přes dnešní telefony. Nebudete závislí na příznivých atmosférických podmínkách nebo věčném nabíjení telefonů. Stačí Vám Vaše tělo, Váš mozek a Vaše mysl...

Říká se, že po vytrhnutí vašich řádných zubů vám už další (třetí) zuby nenarostou. Ale je tomu skutečně tak? Já a moje kolegyně a partnerka, Renatka, jsme jiného názoru. Platí pravidlo, žefantazii se meze nekladou. Jsou v ní nekonečné možnosti. V rámci naší experimentální terapie umíme dosáhnout i dorůstání zubů...

Problémy s (nad)váhou má v dnešní době nejeden z nás. Za posledních 10 let (2007-2017) jsem si vypěstoval zdraví a imunitu do takového stadia, že jsem za tu dobu nepoznal (a stále neznám), co jsou to lékaři nebo léky. Nikdy jsem nepil alkohol ani nekouřil. Ale zůstala jedna věc, kterou stále průběžně dolaďuji - eliminace mojí nadváhy...

Vyhledávání příčin problémů v minulých životech je nezbytná součást naší terapeutické praxe. V terapii s námi stačí, když jste něčemu takovému aspoň trošku otevření. Problémy: Vyhynulí dinosauři (davová psychóza - folie deux); Posttraumatický stres; Potopené kontinenty; Zneužité technologie; Problémy s fantazií; Panická hrůza ze zubaře...

Návrat k Bohu: Náš ultimátní stvořitel Bůh - Alláh - Aton nebo terapie bílým světlem. Bůh vysvětlený z vědeckého psychologického a náboženského hlediska a jak tyto poznatky umíme využít pro Vaši terapii. V článku si také vysvětlíme, že zázrak není nic jiného, jen pokročilá věda, která mě také své principy, pravidla, zákonitosti a pod...

Podmínky poskytování služby

Naše rada pro Vás

Pokud uznáme za vhodné, vyhrazujeme si právo Vás v terapii požádat, aby naše odborné poradenství / terapie probíhaly souběžně s Vaší standardní lékařskou péčí - Váš lékař, zubař, chiropraktik apod.

U terapie Vašeho zvířete je doporučeno, aby naše terapie probíhala současně s veterinární péčí pro Vaše zvíře.

V případě, že máte sny a noční můry, které se Vám např. i delší dobu vracejí a opakují, případně jiné sny, s kterými potřebujete pomoci, v rámci terapie řešíme i psychoanalýzu snů.

Co Vám umíme zaručit

 • Že Vás budeme navigovat a pomáhat prostřednictvím terapie a zotavovacího procesu tak dlouho, jak bude zapotřebí.

 • Podpora i po zotavení v případě, že by se objevily jiné další problémy v budoucnosti.

 • Individuální a profesionální přístup.

 • Zachováváme absolutní mlčenlivost o Vás jako klientovi i Vašich údajích podle legislativy o ochraně údajů.

Naše pracovní doba

Pondelok - Neděle: 08 00 - 23 00 českého času.

Telefonické hovory

 • Telefonické hovory v rámci Evropy platíme my.
 • Používáme SKYPE nebo ICQ pro komunikaci s Vámi, kteří se nacházíte MIMO Evropy.

Podmínky poskytnutí služby "dosažení samooplodnění" v rámci naší experimentální terapie

Neodpovídáme za jakékoli záležitosti související s úřady, právníky, formální záležitosti, které by souvisely např. s rodným listem, určováním otcovství dítěte narozeného po SAMOOPLODNĚNÍ - za tyto záležitosti odpovídáte Vy.

Po samooplodnění platí klasická pravidla gravidity, kde těhotenství a následný porod mohou a zároveň musí probíhat pod dohledem lékaře a klasické medicíny.

Reklamační řád

Naším úkolem je v průběhu Vaší terapie poukázat na Vaše problémy a pomoci Vám tyto problémy zpracovat. Pokud ale vidíme, že nespolupracujete dostatečně a adekvátně, upozorníme Vás na to. Pokud ani po upozornění nebudete s naším terapeutem patřičně spolupracovat, vyhrazujeme si právo terapii s Vámi ukončit a finance Vám NEBUDOU vráceny.

Závěrečná ustanovení našich podmínek

Poslední aktualizace našich podmínek: 14.07.2018.

Ceník našich služeb

 • Předplacené minuty můžete využít pro terapii jedné osoby, pro terapii více osob, stejně jako pro terapii Vašeho zvířete.

 • Předplatné 60 minut (1 hodina) terapie: 1000.-Kč

 • Předplatné 600 minut (10 hodin) terapie: 10 000.-Kč
 • Předplatné 1200 minut (20 hodin) terapie: 20 000.-Kč
 • Předplatné 1800 minut (30 hodin) terapie: 30 000.-Kč
 • Předplatné 3000 minut (50 hodin) terapie: 50 000.-Kč

Bankovní spojení

Službu odborné poradenství / terapii poskytujeme hned, jakmile nám pošlete potvrzení o uskutečněné platbě z Vašeho elektronického bankovnictví nebo naskenované potvrzení, čímž zároveň souhlasíte i s našimi obchodními podmínkami. Do zprávy pro příjemce napište prosím "Své jméno a příjmení, Terapie".

Bankovní spojení pro platby v České republice

 • Číslo účtu: 2701355874/2010

Bankovní spojení pro mezinárodní platby v českých korunách

 • IBAN: CZ77 2010 0000 0027 0135 5874
 • BIC/SWIFT kód: FIOBCZPPXXX

Poštovní adresa naší banky

Fio banka a.s., Senovážné nám. 24, 116 47, Praha 1, Česká republika

Objednávka služby terapie

Email: info@bioliecba.eu

Kontaktní formulář