Obsah

1. Atlantis Industries - Jméno

 • Atlantis: Atlantida; Industries: Průmyslová odvětví; Může být chápáno jako:
 • "Průmyslová odvětví Atlantidy" anebo jako "Technologie Atlantidy jsou zpět".
 • Název Ultimátní - V daných tématech je to to nejvyšší, co je možné dosáhnout, výše už v daných tématech není kam jít.

2. Duchovní Technologie - Naše služby a produkty

Poradenství v různých oblastech; Psychologické a lékařské poradenství, vyšetření, diagnostiky a konzultace; Komplexní terapie a Přirozená léčba - vyřešte si JAKÉKOLIV lékařské diagnostiky/problémy z Vašeho života; Telepatické komunikační služby - Telefon, Internet, GPS, TV; Otevírání portálů a Vaše cestování přes tyto otevřené portály

Služby a řešení pro domácí, kanalizační či jaderný odpad, skládky; Výrobní, stavební a konstrukční služby; Logistika, kurýrní, doručovací a poštovní služby; Distribuce vody; Zařízení pro Ultimátní produkci filmů; Agregáty na Volnou energii; Cestování - Antigravitační pohony a stroje; Vyzvednutí potopených kontinentů z mořského dna

Garantovaný trvalý neměnný Ceník v českých korunách (.-Kč) Všech našich produktů a služeb

Terapie informacemi/Terapie novými úhly pohledu, 21 hodin: ZDARMA

Terapie je v podobě Vašeho kompletního prostudování si naší stránky a všech na ní zdarma dostupných materiálů.

Ceník Našich Telepatických služeb obsažených a popsaných v položce naší stránky "Telepatické služby, Telepatické poradenství, Telepatická Terapie" ale i ve všech jejích jednotlivých sekcích

Vyzkoušení si Telepatické formy komunikace se členy našeho týmu - ZDARMA

Po Vašem kompletním prostudování si celé naší webové stránky a zároveň před zaplacením si našich služeb je Vám poskytnuta zdarma technicko-organizační formální konzultace. Naši odborní poradci Vám poskytnou zdarma nezávaznou organizačně-formální konzultaci jako např. Potřebná délka a celková cena potřebná pro vyřešení Vašeho problému; Co všechno bude terapie a řešení Vašeho problému zahrnovat; Zodpovězení a vysvětlení všech resp. jakýchkoliv Vašich otázek či pochybností; Dohodneme a potvrdíme si s Vámi termíny potřebné pro Vaši vědomou účast ve Vaší terapii/V našem poradenství apod. V tomto stádiu je to zároveň Vaše první reálná empirická zkušenost Telepatické/Telepaticko-verbální komunikace s našimi Odbornými poradci.

Telepatické služby: Odborné poradenství, konzultace, lékařské konzultace, terapie; Mentální služby; Tlumočnické a průvodcovské služby; Služby Virtuální reality: Souběžné/Paralelní reality, Sny, Změněné stavy vědomí, Alfa, Jakékoliv Virtuální místa, Virtuální chrámy, Virtuální kostely, Virtuální léčebné místa, Virtuální Místa v jakékoli resp. v kohokoliv mysli, Služby duchovních míst, Virtuální simulační a tréninkové místa atd.; Zprostředkování a umožnění Komunikace s různými bytostmi - to vše výhradně a exkluzivně JEN pro terapeutické, rekreační, regenerační, zábavné, simulační, trénovací, hrací a Transformační účely a mnohé další resp. všechny ostatní naše relevantní Telepatické služby/Telepatické poradenství spadající pod tuto část ceníku.

Služby jsou oficiálně a veřejně dostupné od 08.10.2018; Ceník služeb je platný od 25.06.2019.

Vezměte prosím na vědomí, že pro absolvování těchto Telepatických služeb je prosím potřeba, abyste výlučně a exkluzivně JEN měli optimálně zvládnuté všechny naše služby zdarma uvedené v ceníku výše.

1 hodina nonstop podvědomá a vědomá podpora, 1 osoba:

 • 7.-Kč.

28 dní nonstop podvědomá a vědomá podpora, 1 osoba:

 • 4300.-Kč.

364 dní nonstop podvědomá a vědomá podpora, 1 osoba:

 • 52 000.-Kč.

Telepatické Telekomunikační služby: Telepatický internet pro Vaše Tělo, Telepatické GPS, Telepatické TV, Telepatický Telefon; Telepatický Wi-Fi Internet pro Vaše klasické elektronické zařízení fungující na radiových vlnách - každá tato jmenována položka je chápána jako samostatná služba

Ceník a služby jsou platné a oficiálně a veřejně dostupné od 04.11.2019.

Vezměte prosím na vědomí, že tyto Telepatické služby již jako určitá duchovní úroveň, jsou Vám aktivovány výlučně a exkluzivně JEN poté, když máte optimálně zvládnuté resp. absolvované naše Telepatické poradenství/Telepatickou terapii uvedené v ceníku výše.

1 hodina, 1 osoba, 1 samostatná služba:

 • 7.-Kč.

28 dní nonstop, 1 osoba, 1 služba nebo balík kombinace těchto jednotlivých služeb nebo všechny tyto služby:

 • 250.-Kč.

364 dní nonstop, 1 osoba, 1 služba nebo balík kombinace těchto jednotlivých služeb nebo všechny tyto služby:

 • 2500.-Kč.

Obyčejné/běžné NEúřední Překlady jakýchkoli textů především avšak v neposlední řadě z/do jakéhokoliv jazyka planety Země; Ceník služby je platný od 04.11.2019; Služba je dostupná od 04.11.2019 a to výhradně a exkluzivně také POUZE PO Vašem kompletním prostudování si naší stránky a po následné dohodě s naším Projektovým manažerem

1 normostrana (1270 slov): 7.-Kč; Vyhotovený překlad textu je Vám zaslán v předem Vámi požadovaném formátu a to instantně/okamžitě na Váš email po Vašem zaplacení a po Vašem zaslání nám materiálů na překlady na náš email uvedený níže.

Ceník služeb a produktů instantně/okamžitě dodávaných/instalovaných/odinstalovaných Teleportací a Zhmotněním (Myšlenkovými formacemi)/Odhmotnění a to bez ohledu na vzdálenost a kdekoliv na planetě Zemi nebo mimo ní se nacházíte

Ceník těchto služeb je platný od 03.10.2019; Tyto Služby a produkty jsou oficiálně a veřejně dostupné od 24.12.2023; Možnost si tyto produkty a služby předplatit/předobjednat.

Vezměte prosím na vědomí, že na (PŘED)objednání a/anebo používání těchto produktů a služeb je prosím výlučně a exkluzivně JEN podmínkou, abyste dosáhli výlučně a exkluzivně JEN optimální duchovní úroveň a to výlučným a exkluzivním optimálním absolvováním a zvládnutím našich všech Telepatických služeb uvedených v ceníku výše.


Poznámka: Všechny následující produkty jsou z materiálů schopných např. odolávat kýmkoliv atmoferickým podmínkám, jsou samoudržovací, samoopravovací apod. Jinými slovy, po Vašem zaplacení a následném doručením Vám produktu nemáte na Produkt již žádné další náklady (s výjimkou, kde je u některých produktů v ceníku popsáno jinak) a to vše výhradně a exkluzivně jen na základě resp. v souladu popisu těchto aspektů a popisu jednotlivých produktů v rámci naší stránky.

Samočinná a samo-fungující automatizovaná Kamera s vlastním nezávislým energetickým zdrojem se signálem přenášeným na neomezenou vzdálenost v rámci planety Země ale i mezi planetou Zemí a oblastmi mimo ni:

 • 4300.-Kč, 1 kamera.
Zařízení pro produkci filmů:
 • 10 510.-Kč, 1 zařízení.

Univerzální Multifunkční zařízení v jednom vhodné do domácnosti: Praní prádla, mytí nádobí, ožehlení prádla a mnohé další relevantní služby, které umí toto zařízení zvládnout - Vložíte např. prádlo nebo nádobí do zařízení a následně je Vám instantně okamžitě doručeno čisté opraté prádlo, vyžehlené prádlo, umyté nádobí atd.:

 • 2140.-Kč, 1 zařízení.

Zhmotnění Vám jakéhokoliv jídla a to kamkoli a to podle Vaší chuti včetně optimální pitné tekutiny/vody a její optimálního množství a to vše v optimální porci resp. v rezonanci a v harmonii požadované Vaším tělem a Vaším podvědomím a následné odhmotnění zbytků po dojedení:

 • 7.-Kč, 1 porce, 1 osoba.

Eliminace JAKÉKOLI skládky, smetiště, jaderné skládky atd. v optimální datum a čas a to bez ohledu na jejich velikost:

 • 10 960.-Kč, odstranění jedné skládky.

Eliminace dálnice v optimální datum a čas:

 • 20 860.-Kč pro eliminaci jedné dálnice.

Eliminace budovy/stavby/mostu v optimální datum a čas:

 • 15 100.-Kč, odstranění jedné budovy/stavby/mostu.

V optimální datum a čas, Eliminace sloupů a drátů elektrických vedení vysokého napětí, telefonních vedení, plynovodů, kanalizačních potrubí, ostatních potrubí a ostatních předmětů jinde nedefinovaných v tomto ceníku:

 • Cena dle Vaší konzultace s naším Projektovým manažerem.

Instalace agregátu na volnou energii - malá zařízení v domácnosti jako např. mobily, laptopy, počítače, tablety, hodiny, hodinky, stolní lampy atd.:

 • 151.-Kč, 1 agregát.

Instalace agregátu na volnou energii pro větší zařízení (kromě osobních automobilů) jako např. průmyslová zařízení, průmyslové stroje, vlaky, autobusy, tramvaje, letadla, lodě; v domě na místě kde je Váš elektroměr resp. místo něj atd. resp. konverze těchto zařízení na elektrická zařízení s elektrickým pohonem v podobě agregátu na volnou energii:

 • 12 400.-Kč, 1 agregát.
Konverze Vašeho automobilu se spalovacím motorem včetně Vašeho elektrického auta s baterií na elektrické auto poháněné agregátem na volnou energii:
 • 12 400.-Kč, konverze jednoho automobilu.

Konverze Vašeho automobilu (elektrického nebo automobilu se spalovacím motorem) na vznášející se vozidlo s elektrogravitačným antigravitačním pohonem schopné létat ve vzduchu, pohybovat se pod vodou i ve Vesmíru:

 • 30 400.-Kč, konverze jednoho automobilu.

Podle individuální požadavky a individuální potřeby, Návrh a dodání vlastního transportního zařízení s vlastním zdrojem energie/antigravitačního transportního zařízení: auto, letadlo, vlak, loď, vesmírné plavidlo atd.:

 • 100 501.-Kč, 1 transportní zařízení.

Kompletní Konverze Vašeho domu/bytu/obydlí na Plně automatizovaný a plně samo-opravovací systém a bydlení s vlastním zdrojem energie na kompletně nezávislé bydlení od běžné elektrické sítě, nezávislé od veřejného vodovodu, nezávislé od veřejné kanalizace, nezávislé od plynovodu atd.:

 • 124 000.-Kč, konverze jednoho obydlí.

Podle individuálního požadavku, Návrh a výstavba nové budovy s jedním samostatným nebo více než s jedním samostatným bytem/prostorem pro bydlení s plně automatizovaným a plně samo-udržovacím systémem a také s vlastním zdrojem energie a zároveň nezávislé od běžné elektrické sítě, nezávislé od veřejného vodovodu, nezávislé od veřejné kanalizace, nezávislé od plynovodu atd.:

 • 520 000.-Kč, návrh a výstavba jedné budovy.

Koš, který řeší každodenní odpad Teleportací:

 • 223.-Kč, 1 koš.

Univerzální Teleportační zařízení - vysílač/přijímač pro posílání a zároveň pro přijímání zásilky Teleportací do/z jiného Teleportační zařízení a to jakékoli velikosti a kamkoliv a to v rámci planety Země ale i mezi planetou Zemí a oblastmi mimo ni:

 • 1510.-Kč, 1 Teleportační zařízení. Zařízení výlučně a exkluzivně NEslouží JEN na Teleportaci lidí, zvířat a živých organismů.
 • Následně cena odeslání jakékoliv jedné zásilky Teleportací přes toto zařízení:
 • 7.-Kč.
 • Cena přijetí jakékoliv jedné zásilky Teleportací přes toto zařízení:
 • 7.-Kč.

Ceník služby otevření portálu a následný Váš přechod přes portál a to na libovolné vzdálenosti v rámci planety Země a/anebo mezi planetou Zemí a oblastmi mimo ni

Ceník této služby je platný od 03.10.2019; Tato Služba je oficiálně a veřejně dostupná od 24.12.2032; Možnost tuto službu si předplatit/předobjednat

Vezměte prosím na vědomí, že na (PŘED)objednání a/anebo používání taktéž i této služby je prosím výlučně a exkluzivně JEN podmínkou, abyste dosáhli JEN výlučně a exkluzivně optimální duchovní úroveň a to JEN výlučným a exkluzivním optimálním absolvováním a zvládnutím všech našich předešlých služeb uvedených v ceníku výše.


Otevření jednoho portálu Pro jednosměrnou cestu "Tam" nebo pro obousměrnou cestu "Tam" a "Zpět"; Otevření 1 portálu je pro 1 osobu anebo je společné pro více osob:

 • 7.-Kč.

1x Jednosměrný přechod přes otevřený portál (1x pouze tam resp. 1x pouze někde), 1 osoba:

 • 124.-Kč.

1x Zpětný přechod přes otevřený portál (1x jen tam a následně 1x pouze zpět), 1 osoba:

 • 214.-Kč.

Pravidelné otevírání portálů a následné pravidelné cestování přes ně, 1 osoba, 28 dní nonstop:

 • 1600.-Kč.

Pravidelné otevírání portálů a následné pravidelné cestování přes ně, 1 osoba, 364 dní nonstop:

 • 19 600.-Kč.

Ceník Všech služeb našeho Projektu od 07.01.2033

Klient bere prosím na vědomí, že od datumu 07.01.2033 je náš ceník resp. všechny ceny našich jednotlivých produktů a služeb uvedené výlučně a exkluzivně již JEN v meně URANTIA - Univerzálně vytvořené společné globální celosvětové měny planety Země.

Kontakt

Předtým, než nás kontaktujete, Klient/Čtenář této stránky je prosím povinen si výlučně a exkluzivně nejprve kompletně celou stránku našeho Projektu prostudovat. Děkujeme, že respektujete náš požadavek.

Máte naši stránku kompletně prostudovanou podle instrukcí? Výborná práce z Vaší strany. Děkujeme Vám za Váš čas a úsilí a tímto okamžikem jste zároveň připraveni s naším Projektem adekvátně, optimálně a plně kompatibilně spolupracovat.

Těšíme se na spolupráci s Vámi

Váš Atlantis Industries tým

1. Bankovní spojení

1.1 Bankovní spojení

Bankovní spojení pro platby v České republice: 2801516655/2010


Bankovní spojení pro mezinárodní platby v českých korunách (CZK):

 • Název protiúčtu/Beneficiary name: Atlantis Industries s.r.o.
 • IBAN: CZ75 2010 0000 0028 0151 6655
 • BIC/SWIFT kód: FIOBCZPPXXX
 • Poštovní adresa banky: Táboritská 1782/40; 130 00; Praha 3; Česká republika.

1.2 Společné Povinné údaje, které prosím zadáte při platbě za naše Telepatické služby, naše ostatní Produkty a Služby či Finanční dar

 • Variabilní symbol: 07551100
 • Zpráva pro příjemce: Transformace

1.3 Pro Vás MIMO ČR, Jak dosáhnete, aby nám přišla přesná částka v českých korunách uvedena v ceníku našich služeb

 1. Ve Vašem Internet bankingu nebo na pobočce Vaší banky provedete plabu jako mezinárodní bankovní převod v českých korunách (CZK). Poplatky za mezinárodní převod hradíte Vy, kde v poplatcích za převod nastavíte "OUR".
 2. Alternativně můžete použít levnější službu pro mezinárodní převod a to online zabezpečenou službu TransferWise. Všechny údaje potřebné pro vyplnění platebního příkazu u této služby jsou dostupné v tomto bankovním spojení, Do políčka "Reference" zadáte náš variabilní symbol, Naše mailová adresa je uvedená níže. Přes tuto službu můžete zaplatit i Vaší kartou.

2. Telepatické Kontaktní údaje

Radovan Babic

Klientský servis, Obchodní zástupce, Váš Projektový manažer

Ybuna

Právní zástupkyně a účetní Projektu

Edgar Cayce

Mluvčí Projektu

V případě požadavky Klienta zašleme Klientovi Transcript (přepis) kteréhokoliv Telepatického anebo telefonického rozhovoru anebo rozhovoru během osobního setkání provedeného mezi Klientem a naším Projektem, kde Klient má na zaslání textových přepisů těchto rozhovorů plné legislativní ale i morální právo. Přepisy těchto rozhovorů jsou Klientovi zaslány v podobě textů a to na jeho email, kde email Klienta si s Klientem potvrdíme také během těchto rozhovorů. Tyto textové přepisy rozhovorů s naším Projektem jsou Vám následně zaslány na Váš email instantně/okamžitě po skončení rozhovorů.

3. Telefonický kontakt

Po Vašem prvotním vyplnění následujícího formuláře, Všechny telefonní hovory jsou inicializovány výlučně a exkluzivně JENOM jednosměrně z naší strany a to kdykoliv (ihned nebo ve Vámi preferovaný termín), kdekoliv ve světě se nacházíte a to i na místech, která nejsou pokrytá "klasickými" telefonními signály. Vy za tyto telefonní hovory s námi výlučně a exkluzivně NEplatíte nic. Telefonické spojení je Ultimátně zabezpečeno naším Projektem vůči jakékoliv interferenci, odposlechu apod.

Naše Univerzální intergalaktické, Globální, celoplanetární telefonní číslo, ze kterého Vám vždy budeme telefonovat

00321 7551100

4. Písemný kontakt

Dátová schránka: yxtmjk5

Email: info@bioliecba.eu