Profesor Psychológie, Ing. Andrej Dragomirecký (1932 - 2017): Zakladateľ Hlbinnej Abreaktívnej Psychoterapie (HAP); Regresný terapeut; Jeho odborné pozadie

V 80. rokoch 20. stor. zaviedol Československú variantu regresnej terapie bez použitia hypnózy, tzv. Abreaktívnu hlbinnú terapiu.

Andrej Dragomirecký, vzdelaním elektrotechnický inžinier, ktorý okrem iného získal titul Profesora psychológie H.C. Baltickej pedagogickej akadémie a stal sa členom Medzinárodnej akadémie psychologických vied, sa narodil roku 1932 v Prahe a niekoľko rokov prednášal na katedre psychológie ČVUT (ako externý pracovník).

Niekoľko rokov tiež pôsobil na českých lekárskych psychiatrických klinikách ako technický pracovník a stal sa autorom 4 patentov pre diagnostické prístroje v oblasti psychiatrie.

Hoci nemal lekárske vzdelanie, po návšteve USA, kde sa s regresnou terapiou zoznámil, začal pracovať ako odborný poradca. Vo svojej praxi sa odvolával predovšetkým na vlastné publikácie.

Ing. A. Dragomirecký (niekde uvádzaný ako Dragomireckij) bol okrem iného tiež zakladateľom občianskeho združenia "Československá spoločnosť pre hlbinnú abreaktívnu terapiu" a "Spoločnosti aplikovanej filozofie".