Energetické elektrické toky v tele - Čakry, orgány, farby

Hodnotenie užívateľov:  / 1
StrašnýNajlepší 

Energetické elektrické toky v tele - Čakry, orgány, farby: Spojitosť orgánov, emócií, psychiky príslušným frekvenciám farieb...

Každý jeden človek je jedinečný tvor s osobnými špecifickými vlastnosťami, talentom, schopnosťami...

Obsah

Všeobecne o čakrách

7.Hlavné energetické centrum: Korunná čakra - Sahasrana

6.Hlavné energetické centrum: Čakra tretieho oka / intuície - Anja

5.Hlavné energetické centrum: Čakra komunikácie - Vishuddha

4.Hlavné energetické centrum: Srdečná Čakra, Čakra lásky - Anahata 

3.Hlavné energetické centrum: Čakra Solar Plexus / tráviacich orgánov / životnej energie - Manipura 

2.Hlavné energetické centrum: Sakrálna Čakra - Swadhisthana

1.Hlavné energetické centrum: Zemská čakra - Muladhara

Zdroje a literatúra


Všeobecne o Čakrách

Autorské práva ilustrácie: bioliecba.eu, Radovan Babic.


Samotný ľudský život a ľudské telo je zložené z: 

 • Jemnejšie elementy/substancie, čakry majú na starosti:
  • Psychická, spirituálna a astrálna časť existencie ľudského tela a života

  • Naše duševné aspekty: Emócie, pocity, jedinečné vlastnosti, schopnosti, talenty, atď...

 • Základné fyzické/pozemské elementy, čakry majú na starosti: Fyzické aspekty tela - orgány, bunky, tkanivá, atď.

Tieto jednotlivé elementy sú v ľudskom tele chápané ako energetické elektromagnetické toky alebo elektrické uzly ľudského tela - čakry.

K týmto energetickým tokom prislúcha aj 7 základných farieb svetelného spektra.

Energetické toky je možné premerať BEZBOLESTNE bez použitia lekárskych prístrojov (podrobnejšie TU) a na základe toho určiť nedostatky orgánov a následne nasadiť príslušnú terapiu.

Každé energetické centrum/čakra má 3 stavy funkčnosti :

 • Energetický tok je nedostatočný - energetický kanál nie je otvorený dostatočne, kanál nepracuje správne

 • Energetický tok prúdi správne - energetický kanál pracuje v harmónii a je vyvážený

 • Energetický tok je prisilný, pracuje prebytočne - energetický kanál je otvorený viac než treba, kanál nepracujesprávne

Vedmosti a poznatky sú založené na:

 • Základe informácií z preštudovanej literatúry

 • Základe filozofie yoga

 • Legende MAYA (kozmická ilúzia), ktorá spôsobila premenu vesmíru/Kosmu na bytosť. Vedomosti z Mayskej knihy života

 • Návštevy Mexika a konzultácie o Majskej knihe života, ktorúpodnikol aj autor projektu

Späť na obsah


7.Hlavné energetické centrum: Korunná čakra - Sahasrana

Element: Kozmicke podvedomie/vesmír

Zdroj ilustrácie: http://www.istockphoto.com.

Späť na obsah


Sahasrana: 1000 okvetných lotosových lístkov

Zdroj ilustrácie: www.shutterstock.com.

Späť na obsah


Proces transformácie elementu v legende MAYA: Ako prvé tu bolo čisté vedomie - Vesmír. 

Farba: Fialová

Fyzické orgány: lebka, mozog, epifýza

Psychické aspekty a vlastnosti: Dovŕšenie najvyššieho poznania priamym vnútorným videním a zjednotenie s najvyšším - Univerzálnym vedomím.

Harmónia: Telo, myseľ a duch sú v jednote.

Disharmónia:

 • Čakra je uzavretá a strach nám nedovolí otvoriť ďalšie čakry

 • Pociťujeme nezmyselnosť prežitého obdobia, bojíme sa smrti a utekáme z reality

 • Nachádzame si rôzne aktivity a nové zodpovednosti, čo môže privolať chorobu 

Najznámejšie choroby:

Depresia: Je spôsobená stratou zmyslu života. Obviňujeme rodičov a druhých z vlastnej depresie. 

Parkinsonova choroba:

 • Postihuje tých, ktorí pri myslení strácajú motiváciu.Spoliehajú sa na rodinných príslušníkov, ktorí majú urobiť všetko za nich.

 • Majú strach, intenzívne potrebujú všetkých a všetko ovládať.

Schizofrénia: Nedovolí nám žiť v racionálnom svete, podnety sú nespracované, nastáva skrat medzi pravou a ľavou hemisférou mozgu.

Epilepsia: Narušenie stability medzi duchom a hmotou. Ide často o pocit prenasledovania, zavrhovanie života, obrovský vnútorný boj a násilie proti sebe.

Roztrúsená skleróza: Predpokladá neschopnosť spracovať energiu vstupujúcu do tela. Ide tu o veľký vzdor, napätie, zaťatú úzkoprsosť, odmietanie vidieť dobro.

Poznáte nejakú chorobu a jej pôvod v psychike, ktorá tu nie je spomenutá ? Kontaktujte nás TU, veľmi radi sem Vašu informáciu doplníme. Ďakujeme.

Prirodzená liečba a harmónia: Posluch vyššie uvedených hudobných tónov, podrobnejšie TU, jedlá príslušnej farby, farebné čítanie pordrobnejšie TU, pohľad na príslušnú farbu.

Pohľad na príslušnú prirodzenú farbu svetla v prírode

Zdroj fotografie, autorské práva TU.

Odporúčanie pre ľudí bývajúcich v krajine bez mora: Možnosť pohľadu na inú príslušnú farbu, napr. západ slnka, tmavá nočná obloha, jasná obloha bez oblakov a podobne.

Späť na obsah


6.Hlavné energetické centrum: Čakra tretieho oka / intuície - Anja

Element: Svetlo / Najvyššia myseľ

Zdroj ilustrácie: http://www.istockphoto.com.

Späť na obsah

Anja: Lotosový kvet s 2 okvetnými lístkami

Zdroj ilustrácie: www.shutterstock.com

Späť na obsah


Proces transformácie elementu v legende Maya: Čisté vedomie sa pretransferovalo do Najvyššej mysle.

Farba: Tmavomodrá

Fyzické orgány:

 • Malý mozog, časť nervového systému, uši, nos, dutiny, oči, čelo, obličaj.

 • Phineas - orgán Šišinka mozgová - orgán vysokocitlivý na svetlo - a zároveň orgán umožňujúci človeku telepatické vlastnosti. Podrobnejšie TU.

Energetické centrum umožňuje človeku aj telepatické vlastnosti, ktoré z technologického hľadiska prebiehajú na princípe prenosu svetelných informácií.

Hlavná rezonančná frekvencia orgánov: Solfeggiova frekvencia 852 Hz

Psychické aspekty a vlastnosti: Rozvíja funkcie poznania, intuície, vnútorných zmyslov, našu duchovnú silu, projekciu vôle, prejavenie sa vo svojej pravej podstate.

Hlavná rezonančná frekvencia emócii: 213 Hz

Harmónia: Rozvíja ľudské vedomie i mimozmyslové poznanie hlbokých filozofických právd.

Disharmónia :

 • Ak je čakra v disharmónii, myslenie je racionálne

 • Nedovolí človeku vytvoriť si celkový pohľad na svet, integrovať vlastné myšlienky a pocity do vesmírnych súvislostí.

 • Duchovné poznanie považuje za nerealistické, vedecky nedokázateľné.

 • Jedinec je manipulovateľný silou myšlienok iných s cieľom ich vlastných mocenských schopností.

Najznámejšie choroby:

Tlak v hlave: Vytvárajú nám starosti pretože nám „prerástli cez hlavu.“

Tlak na šiji a pleciach: Naukladali sme si na seba viac, ako vieme uniesť, tlak je neznesiteľný.

Ďalekozrakosť:

 • Poukazuje na to, že žijeme väčšinou z minulosti a sústavne myslíme na budúcnosť.

 • Obávame sa prijať prítomnosť a pravdu, ktorá sa deje momentálne pred našimi očami.

Bolesť uší a sluchových orgánov: Sú neochotou niečo počuť, túžbou po oddelení sa od vonkajšieho sveta.

Poznáte nejakú chorobu a jej pôvod v psychike, ktorá tu nie je spomenutá ? Kontaktujte nás TU, veľmi radi sem Vašu informáciu doplníme. Ďakujeme.

Prirodzená liečba a harmónia: Posluch vyššie uvedených hudobných tónov, podrobnejšie TU, jedlá príslušnej farby, farebné čítanie pordrobnejšie TU, pohľad na príslušnú farbu.

Pohľad na príslušnú prirodzenú farbu svetla v prírode

Zdroj fotografie, autorské práva TU 

Odporúčanie pre ľudí bývajúcich v krajine bez mora: Možnosť pohľadu na inú príslušnú farbu, napr. západ slnka, tmavá nočná obloha, jasná obloha bez oblakov a podobne.

Späť na obsah


5.Hlavné energetické centrum: Čakra komunikácie - Vishuddha

Element: Zvuk / Éter

Zdroj ilustrácie: http://www.istockphoto.com.

Späť na obsah


Vishuddha: Strieborný kosák mesiaca, 16 svetlomodrých okvetných lístkov

Zdroj ilustrácie: www.shutterstock.com.

Späť na obsah


Proces transformácie elementu v legende Maya: Najvyššia myseľ sa pretransferovala na to, čo my dnes nazývame praveký/prehistorický priestor Éter.

Farba: Svetlomodrá/tyrkysovomodrá

Éter: Je elektrické médium všade okolo nás ktorá slúži aj ako médium na bezdrôtový prenos rádiových vĺn. Aj dnes sa hovorí „vypustiť niečo do éteru“.

Fyzické orgány: hltan, hlasové ústrojenstvo, hrdlo, šija, čeľusť, pľúca, priedušky, štítna žľaza.

Hlavná rezonančná frekvencia orgánov: Solfeggiova frekvencia 741 Hz

Psychické aspekty a vlastnosti:

 • Vedieť sa otvorene vyjadriť, komunikovať

 • Byť nezávislým, inšpiratívnym a prístupným k jemnejším úrovniam bytia

 • Tvorí sa tu most medzi myslením a tvorením

Hlavná rezonančná frekvencia emócii: 185,25 Hz

Harmónia:

 • Pri harmonickom prúdení energie úprimne vyjadrujeme svoje pocity, myšlienky, poznatky aj slabosti, dokážeme mlčať a aj načúvať ostatným

 • Vo vzťahu k prekážkam zostávame verní sami sebe, máme vlastné nasmerovanie a všetky vyjadrovacie prostriedky sú uvážené a pravdivé

Disharmónia:

 • Pri disharmónii nastáva nedorozumenie medzi hlavou a telom

 • Zadržiavané emócie prejavujeme nepremyslením chovaním, uzatvárame sa vo svojej intelektualite a racionalizme.

Najznámejšie choroby:

Astma:

 • Nazývaná aj „dusivá láska“, je precitlivelou reakciou na názory ostatných a svoje myšlienky považujeme za nevhodné.

 • Nie sme schopní dýchať sami za seba, plač je potláčaný, máme pocit previnenia za to, čo sa odohráva v našom okolí.

Bolesť hrdla : Častokrát znamená, že je tam niečo, čo nie je doriešené a treba o tom komunikovať.

Poznáte nejakú chorobu a jej pôvod v psychike, ktorá tu nie je spomenutá ? Kontaktujte nás TU, veľmi radi sem Vašu informáciu doplníme. Ďakujeme.

Prirodzená liečba a harmónia: Posluch vyššie uvedených hudobných tónov, podrobnejšie TU, jedlá príslušnej farby, farebné čítanie pordrobnejšie TU, pohľad na príslušnú farbu.

Pohľad na príslušnú prirodzenú farbu svetla v prírode

Zdroj fotografie, autorské práva TU

Odporúčanie pre ľudí bývajúcich v krajine bez mora: Možnosť pohľadu na inú príslušnú farbu, napr. západ slnka, tmavá nočná obloha, jasná obloha bez oblakov a podobne.

Späť na obsah


4.Hlavné energetické centrum: Srdečná Čakra, Čakra lásky - Anahata

Element: Vzduch

Zdroj ilustrácie: http://www.istockphoto.com.

Späť na obsah


Anahata: Kruhový kvet s 12 zelenými okvetnými lístkami

Zdroj ilustrácie: www.shutterstock.com.

Späť na obsah


Proces transformácie elementu v legende Maya: Praveký prehistoricky priestor Éter prešiel do existencie, kde sa sformovali viaceré plyny - Vzduch.

Farba: Zelená

Fyzické orgány: Dolná časť pľúc, spodné dýchacie cesty, krvný obeh, cirkulácia krvi, srdce

Hlavná rezonančná frekvencia orgánov: Solfeggiova frekvencia 639 Hz

Psychické aspekty a vlastnosti:

 • Skvalitňovanie prejavov srdca, súcit

 • Spoluúčasť, nesebeckosť

 • Odovzdanosť, uzdravovanie

 • Nepodmienená láska k sebe a blížnym, umenie dávať a brať

Hlavná rezonančná frekvencia emócii: 159,75 Hz

Harmónia: Harmónia v srdci spočíva v našich oslobodených pocitoch, láska nás zjednocuje a čistí pocity zmätenosti, konfliktov a neistoty.

Disharmónia:

 • V disharmónii za lásku očakávame uznanie a sme sklamaní, keď tomu tak nie je

 • Nežnosť a mäkkosť nás privádzajú do rozpakov, potrebujeme náklonnosť druhých

 • V prípade odmietnutia sa stiahneme do ulity, trpíme depresiami, sme smutní

Najznámejšie choroby:

Choroby srdca:

 • Spôsobuje stres a s ním spojené tvrdnutie srdečných tepien

 • Mnohokrát choroba odpovedá na nezmeniteľnosť situácie u človeka, pretože na seba kladie príliš veľa povinností

Rakovina: Predstavuje citovú disharmóniu, veľkú krivdu, dlhodobý odpor a nenávisť, skryté tajomstvo alebo zármutok.

Poznáte nejakú chorobu a jej pôvod v psychike, ktorá tu nie je spomenutá ? Kontaktujte nás TU, veľmi radi sem Vašu informáciu doplníme. Ďakujeme.

Prirodzená liečba a harmónia: Posluch vyššie uvedených hudobných tónov, podrobnejšie TU, jedlá príslušnej farby, farebné čítanie pordrobnejšie TU, pohľad na príslušnú farbu.

Pohľad na príslušnú prirodzenú farbu svetla v prírode

Zdroj fotografie: www.shutterstock.com

Späť na obsah


3.Hlavné energetické centrum: Čakra Solar Plexus / tráviacich orgánov / životnej energie - Manipura

Element: Oheň

 Zdroj ilustrácie: http://www.istockphoto.com.

Späť na obsah


Anahata: Trojuholník smerujúci nadol s 10 okvetnými lístkami

Zdroj ilustrácie: www.shutterstock.com.

Späť na obsah


Proces transformácie elementu v legende Maya: Planéta Zem bola v ohni - vulkanické aktivity na Zemi aj na Slnku.

Farba: Zelená

Fyzické orgány: Tráviace orgány - žalúdok, pečeň, slezina, žlčník a vegetatívny nervový systém

Hlavná rezonančná frekvencia orgánov: Solfeggiova frekvencia 528 Hz - hlavná frekvencia aj ľudského DNA

Psychické aspekty a vlastnosti:

Z psychického hľadiska náš tráviaci systém takisto „trávi“ rôzne emocionálne podnety, stres, verbálne útoky, vonkajšie

vplyvy či vplyvy prostredia. Takisto tráviaci systém aj v tomto prípade, čo potrebuje, premení na užitočné a zvyšol

energiu z tela vylúči alebo prípadne nevylúči, čím vznikajú choroby tráviaceho traktu

Hlavná rezonančná frekvencia emócii: 132 Hz

Najznámejšie choroby:

Žlčníkové kamene: Je tu naukladaný hnev, pričom by sme si mali uvedomiť svoje priania a to, čo skutočne chceme – zo srdca, nie z pocitu viny, povinnosti alebo preto, že to chce niekto iný

Vredy: Sú reakciou organizmu na napätie, ukladanie starostí do žalúdka

Poznáte nejakú chorobu a jej pôvod v psychike, ktorá tu nie je spomenutá ? Kontaktujte nás TU, veľmi radi sem Vašu informáciu doplníme. Ďakujeme.

Prirodzená liečba a harmónia: Posluch vyššie uvedených hudobných tónov, podrobnejšie TU, jedlá príslušnej farby, farebné čítanie pordrobnejšie TU, pohľad na príslušnú farbu.

Pohľad na príslušnú prirodzenú farbu svetla v prírode

Zdroj fotografie, autorské práva TU

Odporúčanie pre ľudí bývajúcich v krajine bez mora: Možnosť pohľadu na inú príslušnú farbu, napr. západ slnka, tmavá nočná obloha, jasná obloha bez oblakov a podobne.

Späť na obsah


2.Hlavné energetické centrum: Sakrálna Čakra - Swadhisthana

Element: Voda

Zdroj ilustrácie: http://www.istockphoto.com.

Späť na obsah


Anahata: Lotosový kvet, v ktorom je biely polmesiac a 6 okvetných lístkov.

Zdroj ilustrácie: www.shutterstock.com.

Späť na obsah


Proces transformácie elementu v legende Maya: Planéta Zem bola tekutá, ako napr. roztopená láva či roztavené horniny, formovali sa oceány.

Farba: Oranžová

Fyzické orgány: Rozmnožovacie centrum v oblasti genitálií, činnosť panvy, rozmnožovacie orgány, obličky, močový mechúr, krv, tráviace šťavy.

Hlavná rezonančná frekvencia orgánov: Solfeggiova frekvencia 441 Hz

Psychické aspekty a vlastnosti, harmónia: 

Úlohou centra je tvorivé rozmnožovacie bytie, rozvoj zmyselnosti, tvorivosti, údivu a nadšenia, prirodzené splývanie s tokom života, rozvoj nefiltrovaných emócií.

Hlavná rezonančná frekvencia emócii: 104,25 Hz

Disharmónia:

 • Disharmónia vzniká nesprávnou výchovou

 • Nie sme nežní k sebe a druhým

 • Vybíjame sa na sebe navzájom

 • Uspokojujeme výlučne vlastné potreby alebo ich blokujeme a rodí sa sexuálny chlad

Najznámejšie choroby: problémy s vyššie uvedenými orgánmi. 

Poznáte nejakú chorobu a jej pôvod v psychike, ktorá tu nie je spomenutá ? Kontaktujte nás TU, veľmi radi sem Vašu informáciu doplníme. Ďakujeme.

Prirodzená liečba a harmónia: Posluch vyššie uvedených hudobných tónov, podrobnejšie TU, jedlá príslušnej farby, farebné čítanie pordrobnejšie TU, pohľad na príslušnú farbu.

Pohľad na príslušnú prirodzenú farbu svetla v prírode

Zdroj fotografie, autorské práva TU

Odporúčanie pre ľudí bývajúcich v krajine bez mora: Možnosť pohľadu na inú príslušnú farbu, napr. západ slnka, tmavá nočná obloha, jasná obloha bez oblakov a podobne.

Späť na obsah


1.Hlavné energetické centrum: Zemská čakra - Muladhara

Element: Zem

Zdroj ilustrácie: http://www.istockphoto.com.

Späť na obsah


Muladhara: Lotosový kvet so 4 lístkami

Zdroj ilustrácie: www.shutterstock.com.

Späť na obsah


Proces transformácie elementu v legende Maya: Planéta Zem prešla transformáciou z kvapalného skupenstva na pevné skupenstvo, horniny, vytvorila sa pevná pôda - Zem

Farba: Červená

Fyzické orgány: Kosti, zuby, kolená, chrbtica, nechty, nohy, hrubé črevo, konečník, prostata, stavba buniek, krv.

Hlavná rezonančná frekvencia orgánov: Solfeggiova frekvencia 396 Hz

Psychické aspekty a vlastnosti:

 • Vôľa žiť, prežiť, bojovať

 • Telesná stabilita a vôľa

 • Sila presadenia sa v živote

Hlavná rezonančná frekvencia emócii: 99 Hz

Harmónia: Sme vitálni a veríme, že zem, pôda pod nohami je stabilná a dáva nám všetku istotu na to, čo k životu potrebujeme.

Disharmónia:

 • Presadzovanie individuálnych potrieb

 • Robí človeka hnevlivým, násilným a agresívnym

 • Spôsobuje choroby na fyzickej úrovni tela

Najznámejšie choroby:

Zápcha:

 • Pravdepodobne žijeme v každodennom pokluse

 • Neprejavujeme svoje pocity, nenecháme ich vyjsťna povrch, potláčame ich zo strachu pred zlyhaním

 • Vo vzťahoch a inde nám chýba sebadôvera

 • Odmietame sa zbaviť starých myšlienok, akoby sme uviazli v minulosti

Hemoroidy: Vznikajú vtedy, keď telu neposkytneme dostatok času na vyprázdnenie a riadime sa výlučne hodinami, termínmi alebo potrebami ostatných

Hnačka: Vzniká,ak sa snažíme čo najrýchlejšie z tela vylúčiťstres, napätie, strach, skôr ako by sme sa zamysleli nad vlastnou situáciou

Poznáte nejakú chorobu a jej pôvod v psychike, ktorá tu nie je spomenutá ? Kontaktujte nás TU, veľmi radi sem Vašu informáciu doplníme. Ďakujeme.

Prirodzená liečba a harmónia: Posluch vyššie uvedených hudobných tónov, podrobnejšie TU, jedlá príslušnej farby, farebné čítanie pordrobnejšie TU, pohľad na príslušnú farbu.

Pohľad na príslušnú prirodzenú farbu svetla v prírode

Zdroj fotografie: www.shutterstock.com

Odporúčanie pre ľudí bývajúcich v krajine bez mora: Možnosť pohľadu na inú príslušnú farbu, napr. západ slnka, tmavá nočná obloha, jasná obloha bez oblakov a podobne.

Späť na obsah

Zavrieť (X)

Vstupná anketa

Odkiaľ ste sa o nás dozvedeli

Povedzte nám prosím, odkiaľ ste sa o nás dozvedeli. (nepovinná anketa)

1 zostávajúcich hlasov

jVS by www.joomess.de.