Aj terapeut potrebuje terapiu: Moje vlastné problémy vyriešené, 3.časť: Problémy v mojom partnerskom vzťahu

20.08.2017

Prečítajte si o tom, ako ku mne prišla moja životná partnerka, po ktorej som túžil, a ktorú som si doslova vysníval. Článok hovorí o tom, čo nášmu vzťahu predchádzalo; o mnohých problémoch, ktorými sme si v mojom partnerskom vzťahu prešli, a ktoré sme si vyriešili a postavili tak silné základy nášho navždy-trvajúceho a nezničitelného vzťahu...

Moja vysnívaná (DO)životná partnerka: Vzťahové problémy v mojom vlastnom partnerskom vzťahu vyriešené

Počas môjho pobytu v zahraničí som mal až jeden vzťah, ktorý trval až 3 roky. Avšak v tomto vzťahu som nebol spokojný, ale rozhodne som sa v ňom naučil všetko, čo som potreboval pre moju vysnívanú životnú partnerku a zároveň aj moju kolegynku, Renatku.

V podstate, celých cca 9 a pol roka v zahraničí som trpel problémami a pocitmi ako

 • Samota
 • Pocity nenaplnenosti
 • Pocity nepochopenia - "nikto ma nechápe"
 • "Nikto mi nerozumie"
 • "Nemám sa o koho oprieť"
 • "Nemám sa komu posťažovať"
 • Pocity nudy z môjho vlastného úspechu z dôvodu, že som nemal ten úspech s kým zdieľať
 • Dlhotrvajúce melancholické nálady
 • Depresie a rôzne iné prejavy, ktoré sa spájali s touto samotou

Ako prvé riešenie na tú dobu pre boj s touto "hroznou" samotou, teda okrem toho, že som si tieto pocity priebežne spracovával, bolo aj to, že som si moju partnerku začal doslova snívať a predstavovať si ju. Písal som si požiadavky akú chcem mať partnerku, jej duchovné, psychické, inteligenčné vlastnosti ale aj vlastnosti fyzického tela ako napr. vzhľad a pod. Týmto som si v podstate zadefinoval zámer čo chcem a následne vesmír mi dával mnohé príležitosti ako to dosiahnuť.

Zároveň aj partnerka si spracovávala mnohé jej veci v jej živote a aj ona smerovala ku mne. Až prišiel deň, keď mi táto moja vytúžená a vysnívaná partnerka prišla konečne do cesty, čím vyššie spomínané problémy boli odstránené, ale zároveň sa odokryli iné problémy, ktoré sme už riešili počas nášho vzťahu, a o ktorých píšem v nasledujúcich riadkoch. Náš vzťah začal na diaľku - náž vzťah je vzťah dvojplameňov.

O dvojplameňoch existuje dnes veľké množstvo informácií. Základná pointa je, že náš vzťah smeruje k akoby znovuzjednoteniu a to doslova a vo všetkých smeroch. Najprv sme si obaja spracovávali mnohé veci v živote predtým, ako sme sa stretli. Potom, keď sme sa stretli, tak náš vzťah začal na diaľku. Vo vzťahu sme si riešili mnohé veci, ktoré sa v partnerskom vzťahu riešia ale aj veci, ktoré by mnohí z vás možno považovali za maličkosti, zbytočnosti. Avšak vzťah dvojplameňov je práve o tom, ak nie je vyjasnený aj ten najmenší detail, tak z jednému z dvojplameňov to vždy bude vadiť, až kým sa problém raz a navždy nevyrieši.

Vzťah na diaľku prebiehal a stále prebieha s občasnými, avšak čím ďalej tým viac frekventovanejšími osobnými stretnutiami. Tu by som rád poukázal na problematiku a to akú úlohu má v partnerskom vzťahu naša aura. Aura je vysokofrekvenčné bio elektro-magnetické pole, ktoré obklopuje každého z nás, a ktoré je bežným okom dnes neviditeľné. Avšak existujú ľudia s jasnozrivými schopnosťami, ktorí auru dokážu vidieť a rovnako dnes existujú už aj technológie (Vysokofrekvenčná vysokonapäťová techinka napr. Teslova cievka), ktoré dokážu auru odfotitˇ. Aura z tela vyžaruje do nekonečnej vzdialenosti na všetky smery- každý jedinec energeticky ovplyvňuje dianie okolo, všetko vôbec v existencii. Avšak aura má najsilnejšiu intenzitu čim bližšie je k telu. Osobné stretnutia s mojou partnerkou Renatkou spôsobili aj to, že naše aury sa pretli, došlo k výmene energií. Táto výmena energií spôsobila to, že z nás oboch vyplavila ďalšie problémy, ktoré sme si zasa priebežne spracovávali už po stretnutí, keď sme boli znova po samom. A zasa ďalšie stretnutia, ďalšie čistenia a tak stále dookola.

Prešli sme si mnohými problémami, s ktorými sa dnešné partnerské vzťahy stretávajú:

 • Nevera
 • Nedôvera
 • Problémy hovoriť o svojich pocitoch
 • Prekvapenie a zvykanie si Renatky, keď som ja ako chlap už od začiatku hovoril o svojich pocitoch, na čo nebola u predchádzajúcich partnerkých vzťahov zvyknutá
 • Pocity a postuláty typu "Mám problém s mužskými energiami" a pod.
 • Pocity, že nikdy nebudeme tak dobrí ako ten druhý partner
 • Ženská cyklickosť a Renatkine jednolivé fázy (Odstránenie Renatkinej bolestivej menštruácie popísané v jednom z našich článkov v príkladoch z praxe)
 • Unáhlené závery; neobjektívne posudzovanie, predsudky
 • Problém vypočuť, skákanie do reči
 • Problémy týkajúce sa sexu
 • Výchova detí
 • Rôzne zdravotné problémy, rovnako ako aj zdravotné problémy Renatkinych detí
 • A mnohé ďalšie

Dva príklady z nášho vzťahu uvediem detailnejšie.

Ako prvé by som v tomto príklad rád vyvrátil zároveň aj mýtus, že dvojplamene zažívajú LEN pozitívne veci. Je to naozj mýtus a môžeme s Renatkou potvrdiť, že to nie je pravda. V mnoho minulých životoch sme sa stretli, mali sme vzťahy, ale urobili sme tam obaja mnohé chyby. V tomto živote sme sa z týchto chýb poučili a viac ich už nezopakujeme - toto je jeden z mnohých aspektov, ktoré tvoria pevné a nenarušiteľné základy nášho trvalého, plnohodnotného a doživotného vzťahu. 

Ako druhý príklad by som uviedol komunikáciu vo vzťahu na určité problematiky. Jednalo sa o komunikáciu o našich predchádzajúcich partneroch. Renatke ako žene táto problematika bola zo začiatku nepríjemná. Avšak všetko sme si vysvetlili, a hlavný dôvod komunikácie o našich predošlých partneroch bol ten, aby sme zistili čo v predošlých vzťahoch fungovalo, čo nefungovalo a aby sme sa aj z tohoto vedeli poučiť v našom spoločnom partnerskom vzťahu. Možno neuveríte, ale v dnešnej dobe je to dosť veľký problém, aby partneri komunikovali o predchádzajúcich vzťahoch bez emócii a v kľude. Ak táto problematika jedného z partnerov rozrušuje alebo stresuje, očividne sú za tým nespracované bloky a problémy.

U dvojplameňov to funguje zároveň aj v tomto smere tak, že energie dvojplameňov sú tak silné, že dvojplamene zo seba navzájom vyťahujú bloky a problémy za účelom, aby si ten partnerský dvojplamienok tieto veci raz a navždy odstránil. Samozrejme funguje to obojstranne. Veľakrát sa naozaj jedná, možno v očiach iných, o nepodstatné veci, o maličkosti. Avšak energie dvojplameňov sú tak silné, že vzťah nebude kvalitne fungovať, kým nebude vyjasnený a vyriešený aj ten najmenší detail. Dvojplamene väčšinou vyťahujú zo seba tieto bloky navzájom podvedome. Niekedy stačí jedno slovko alebo kombinácia slov, a druhému dvojplameňu to spôsobí stres - vytiahne sa nespracovaná trauma, ktorá sa následne spracuje.

Avšak s Renatkou veríme, že nám sa podarilo vyriešiť mnohé tieto problémy celkom rýchlo, rádove na mesiace, čo by možno iným trvalo rádove na roky. Ako príklad uvediem naše vôbec prvé stretnutie v tomto živote. V tomto stretnutí sme zvádli mnoho vecí vrátane toho, že som doslova za 3 dni spoznal Renatkine deti, Renatkinu mamu a pod. Keď sa ma Renatka opýtala, že by ma v tomto našo prvom stretnutí predstavila jej mame, myslela si, že poviem, že je to ešte priskoro alebo že neskôr. Na Renatkine prekvapenie som súhlasil a milo som ju tým prekvapil. Prečo to píšem? V dnešnej dobe sa totiž stretnutie s rodičmi partnera veľakrát považuje dosť...povedal by som za problematické, obzvlášť ak by sa spoznanie rodičov partnera malo diať vôbec na úplne prvom stretnutí s partnerom. Ale zvládli sme to v pohode.

Náš vzťah dvojplamienkov spôsobil to, že sme vysokokompatibilní v mnoho smeroch, v oblasti intelektuálnej, duchovnej, fyzickej, sme obaja terapeuti a vzájomne sa v mnohých veciach dopĺňame. Príklady:

 • Veci, ktoré mala Renatka spracované som nemal spracované ja a naopak
 • Renatka mala skúsenosti v terapeutickej praxi, ktoré som nemal ja
 • Renatka ovláda postupy, ktoré neovládam ja a naopak- výsledok je, že naše terapeutické postupy kombinujeme a vytvárame veľakrát nové postupy potrebné pre individuálny prístup našich klientov
 • Renatka má deti, ja nie - avšak viem Renatke pomôcť s výchovou detí - viem vycítiť čo deti potrebujú - všetko to čo sa nedostalo mne
 • Ja som mal veľa času pre seba, Renatka nemala čas pre seba - postupne som ju to naučil
 • Obaja máme záujem na sebe neustále pracovať, zdokonaľovať sa
 • A samozrejme mnohé iné aspekty, ktoré máme spoločné a ktoré nám zaručujú vysokú kompatibilitu, harmóniu vo vzťahu

Mali sme medzi sebou mnohé hádky, mnohé nezhody, avšak všetko to boli testy nášho vzťahu. Testy, ktoré sme vystáli, problémy sme si vyriešili komunikáciou, veľmi detailnou komunikáciou o každom probléme. Hádky to síce boli ale boli to tzv. konštruktívne hádky, kde po každej hádke sme vždy dospeli k vyjasneniu, pochopeniu, uvedomeniu, dohode. A po každej takejto hádke bol náš vzťah ešte lepší než kedykoľvek predtým...

K dátumu, kedy je tento článok publikovaný, sme stále na diaľku. Avšak vzdialenosť bývania je medzi nami už omnoho menšia, sme omnoho bližšie k sebe. Avšak aj naše aury sú si k sebe bližšie a veci sa z nás vyplavujú omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a ako sa vraví, snažíme sa ísť "s prúdom".

Veríme, že postupne budeme smerovať k spoločnému bývaniu a tiež veríme, že tam bude aj nejaká tá svatba, čo môže reprezentovať oné legendárne ultimátne nadobudnutie jednoty, s ktorou sa dvojplamene spájajú...