Aj terapeut potrebuje terapiu: Moje "dobrodružstvá" so psychiatrami

22.08.2017

Verím že moje skúsenosti so psychiatrami a psychiatrickými liečebňami či už z tohoto života alebo z jedného môjho minulého života, sú práve to kľúčové riešenie, ktoré vo Vašej terapii so mnou potrebujete pre pomalé, priebežné, zodpovedné avšak ULTIMÁTNE a trvalé vysadenie Vašich liekov...

V predchádzajúcej časti tejto série o mojich vyriešených problémoch som písal, že som pracoval na letisku, v bývalej robote, predtým, než som sa vydal na vlastnú cestu psychoterapeuta.

Predtým, než som sa zo zahraničia vrátil, tak som mal príležitosť zažiť ďalšie zaujímavé a rozhodne prospešné dobrodružstvo. Neskôr som zistil, že aj toto dobrodružstvo malo okrem iného slúžiť na uzavretie ďalšej časti mojej karmy.

Postupne ako plynul čas, tak začal na mňa doliehať syndróm vyhorenia a postupne sa zosilovali pocity, že z tej roboty musím odísť za účelom venovania sa mojej terapeutickej činnosti. Môjmu odchodu z roboty predchádzali problémy ako

  • Syndróm vyhorenia
  • Pocity že môj mozog nebol dostatočne vyťažený a zamestnaný
  • Pocity, že môj zamestnávateľ si nevážil moju prácu
  • Nuda v robote
  • Robenie roboty na silu

Všetko toto vyústilo do toho, že som začal rozprávať o veciach, ktoré popisujem na mojej stránke - terapia, voľná energia a mnohé ďalšie ktoré ste videli alebo môžete vidieť v mojich videjkách na cestách k sebe, ktoré sú dostupné aj na tejto stránke. A tu začalo ono spomínané dobrodružstvo, po ktorom nasledoval môj ultimátny odchod z tejto mojej bývalej roboty.

Keďže som kontaktoval aj letisko s ponukou spolupráce pre nové technológie, samozrejme nedostalo sa mi pochopenia. Dôvod bol ten, že som bol nepochopený, mali zo mňa strach, strach z niečoho nového, strach z neznáma a mnohé ďalšie. Osoby, ktoré som kontaktoval, som upozornil že to pre nich môže byť niečo nové a že všetko vyžaduje diskusiu, pýtanie sa otázok a ich zodpovedanie. Ale strach z neznáma u týchto ľudí bol tak veľký, že som nakoniec skončil na letiskovej policajnej stanici a stal sa súčasťou oficiálneho policajného vyšetrovania. 

Našťastie tam bol moj známy, ktorý dohliadol na to, aby vyšetrovanie prebehlo v poriadku, spravodlivo a bez problémov. Tu som sa stretol s niečím, čo nazývam prvá línia psychiatrických služieb - psychiatrické "sestričky" kde sa ma pýtali rôzne otázky. Avšak, po dlhej diskusii, zodpovedaní otázaok, títo ľudia neboli kompetentní určiť nejaké lekárske diagnózy. Z tohto policajného vyšetrovania mám oficiálnu správu a záznamy, ktoré zároveň aj dokazujú, že nerobím nič nelegálne a že som v súlade so zákonom a s legislatívou.

Následne moje dobrodružstvo pokračovalo na psychiatrických klinikách mnohými rozhovormi so psychiatrami, s čím som dobrovoľne súhlasil. Boli to rozhovory na vysokej akademickej úrovni, mnohé otázky, argumentácie a dokazovanie. Dôvod bol ten, že som v tom videl prosperitu pre mňa a náš projekt v podobe štyroch oficiálnych lekárskych psychiatrických správ ktorých výsledkom bolo, že nie som hrozba a nebezpečenstvo ani pre seba ani pre spoločnosť. Tieto správy sa mi podarilo získať a nemám problém ich komukoľvek kedykoľvek predložiť.

Psychiatri mi zároveň pomohli si uvedomiť, vyplaviť a spracovať si ďalšie nespočetné problémy ako napr.

  • Problémy s financiami a vysoká naivita v tomto smere
  • Pocity že nikdo nikdy nepočul môj celý príbeh resp nikdo nikdy si nechcel nájsť čas, aby ma vypočul kompletne - každý poznal len časť môjho príbehu
  • Na základe toho boli voči mne vytvárané unáhlené záveri, falošné domnienky, predsudky.
  • Toto bol veľmi mocný blok, ktorého uvedomenie spôsobilo to, že telo otvorilo ventyli a plakal som nonstop v ten deň až tri hodiny. Plač bol v kombinácii s triaškou ktorú som neutralizoval zakúrením v izbe.

Po troch hodinách neustáleho plaču sa mi neskutočne uľavilo a následne som vedel presne, čo bolo treba spraviť a v tomto období začal proces eliminácie ľudí a rodinných príslušníkov z cesty, z ktorých vzťahov som v podstate nemal už nič.

Správy obsahujú okrem finálneho verdiktu, že nie som hrozba, aj mnohé lekárske diagnostiky, s ktorými som so psychiatrami súhlasil. To čo vidia lekári ako diagnostiku, problém, v tom ja vidím môj potenciál a schopnosti. A touto filozofiou sa riadim aj v mojej terapeutickej praxi. Ak je niekde mentálna porucha, nehľadím sa na to ako na chorobu. Hľadím sa na to ako na niečo, z čoho je možné odstrániť negatívne a deštruktívne účinky a následne "chorobu" usmerniť pre prosperitu človeka najmä v podobe kreativity. Taktiež tieto lekárske diagnózy mi umožnujú lepšie porozumieť mojim klientom v terapii so mnou. Klientom, ktorí majú rovnaké alebo podobné dignostiky, ako som mal ja. Keď som dokázal moje lekárske diagnostiky usmerniť, dostať pod kontrolu a zapriahnuť pre prosperitu u seba, tak verím že to dokážem aj u klienta.

Ako príklad uvediem jednu z lekárskych diagnostík, ktoré obsahjú tieto moje lekárske správy. Bol som charakterizovaný, že sa môžem nachádzať v autistickom spektre najmä pre môj zmysel pre detaily, kalkulované a premyslené odpovede a pod. Nemám problém s tou diagnostikou, ako som spomenul, akékoľvek negatívne elementy sú odstránené a usmernené a viem to využívať v živote v kreativite, ale aj v oblastiach s komunikácami s ľuďmi, kde sa pýtam mnoho otázok, vŕtam do detailov. Táto schopnosť mi zachráinla krk nespočetnekrát a pomohla mi odhaliť napríklad nezrovnalosti a klamstvá, na ktoré ma chceli nejakí ľudia dostať, faloš ľudí a pod. V skratke, tí čo niečo skrývajú, nemajú radi otázky a vŕtanie do detailov.

Avšak, keď už som si myslel, že táto záležitosť sa blíži ku koncu, tak sa mi odkryla ďalšia časť môjho príbehu. A to skutočná príčina mojej záležitosti so psychiatrami - záležitosť z jedného iného môjho minulého života.

V jednom z mojich minulých životov som bol americký psychológ David Rosenham. A tu začali skutočné príčiny môjho dobrodružstva so psychiatrami a mojou potrebou to s nimi uzavrieť v tomto živote.

Možno ste mnohí z vás počuli o udalosti známej pod názvom Rosenhamov experiment. Cieľom tohto experimentu bolo poukázať na neefektívne a neobjektívne stanovovanie diagnóz psychiatrami. Experiment spočíval v tom, že ja a niekoľko spojencov sme sa v tomto minulom živote dobrovoľne nehali zavrieť do psyhciatrickej liečebne. Každý z nás sme prišli do inej liečebne s rovnakým vymysleným príbehom, na základe ktorého nám určili falošné diagnostiky. Videli sme to doslova "odvnútra", ako psychiatrické liečebne zaobchádzajú s ľuďmi. Nehumánne podmienky, lobotómie, elektrošoky, obrovské množstvá liekov, udržovanie ľudí v umelých stavoch. Neskôr sme sa každý z nás zo psychiatrie dostali von, keď sme so psychiatrami "súhlasili s ich diagnózami".

Výsledok tohto experimentu bol publikovaný v časopise Scientist, čo samozrejme z nás urobilo nepriateľov v celej psychiatrickej a psychologickej komunikte. Ako reakcia na túto udalosť, jedna klinika akceptovala chybu a povedala, že jej mám(e) poslať pacientov za účelom, aby psychiatri na tejto psychiatrickej klinike rozoznali a určili či pacient je podvod alebo či má skutočný problém. Nakoniec tejto klinike bolo poslané veľké množstvo pacientov, a psychiatri určili nejaké množstvo falošných pacientov a iní boli klasifikovaní ako potencionálny falošní pacienti. Avšak háčik bol v tom, že tentokrát bolo onej psychiatrickej klinike poslaní pacienti, ktorí VŠETCI mali nejaké psychické poruchy. Takže klinika znova neuspela.

Avšak, vieme že psychiatria je disciplína, kde sa neberú pre vyšetrenie vzorky z tela a pod. Rosenhamov experiment slúžil zároveň pre psychiatrickú komunitu pre poučenie za účelom napr. úpravy DSM (Diagnostic statistic manual) - čo je dneska veľmi silná pomôcka pre efektívnejšie určovanie psychiatrických porúch. Na základe tohto DSM (Vydaný Americkou asociáciou psychiatrov) vznikli aj v iných mnohých krajinách sveta podobné manuály.

Zdroj: Rosenhamov experiment - Aby odhalil drsnú pravdu, nehá sa zavrieť do blázince, časopis Epocha, Máj 2017, strana 28

Na základe týchto udalostí bol natočený aj film s názvom "Prelet nad kukučím hniezdom"...

Na základe týchto skúseností so psychiatrami, plus moje zakódované vedomosti a skúsenosti amerického psychológa Davida Rosenhama v mojej paragenetike, verím, že v mojej terapii Vám dokážem pomôcť zbaviť sa závislosti na Vašich liekoch raz a navždy. Ale o tom je už môj ďalší článok, ktorý sa zameriava práve na proces vysádzania liekov v mojej terapii...