Rôzne iné prípady mojich klientov

17.08.2017

Vyriešené iné prípady z mojej praxe: Postklimakterická osteoporóza, Rakovina prostaty, Bolestivá menštruácia, Vyriešené prípady Tetanie, Vzťahové problémy...

So súhlasom klientov a za podmienky že sa vynechajú ich bibliografické údaje, mená, sa nám podarilo zdokumentovať a publikovať tie najrelevantnejšie príklady...

Obsah

Žena, 80 rokov; Postklimakterická a starecká osteoporóza; bolesti stehennej kosti a chrbta, 2015

Osteoporóza je problém vzťahujúci sa ku kostiam. V skratke to znamená úbytok kostnej hmoty veľakrát známe aj pod pojmom odvápňovanie resp. nepomer medzi úbytkom a prírastkom kostí. Postklimakterická osteoporóza sa viaže s obdobím, kedy je žena už po prechode. Hustotu kostí je dnes možné merať cez lekárske vyšetrenie, ktoré sa volá osteodenzitometria.

Obrátila sa na mňa klientka s lekárskou diagnostikou postklimakterická a starecká osteoporóza. Klientka povedala, že posledné dva roky trpela príšernými a neznesiteľnými bolesťami. Toto bolo už v období, keď začala nosiť podpornú palicu, o ktorú sa mohla pri chôdzi opierať. Klientka povedala, že tento problém mala už od jej prechodu (cca keď mala okolo 50 rokov). Celú dobu sa to u nej kopilo, až v tomto veku, keď mala 80 rokov sa to začalo prejavovať onými spomínanými veľkými bolesťami.

Klientka absolvovala so mnou jedno sedenie, ktoré sa dialo večer, pred spánkom klientky.

Začali sme hľadať príčiny. Najhlavnejšia príčina boli nejaké traumy z druhej svetovej vojny, kde v tomto období sa klientka narodila a druhú svetovú vojnu prežila. Zažila nedostatok, hlad, biedu a pod.

Ďalšia najdôležitejšia príčina bola trauma z roku 1968, kde prišli na Československo ruské tanky za účelom v našich krajinách presadiť komunizmus silou. Trauma spočívala v začiatku tohoto obdobia, bol to pre klientku šok sprevádzaný so strachom, neistotou a pod.

Následne ďalšia príčina spočívala v roku 1989, keď v našich krajinách nastal pád komunizmu a keď do krajín prichádzal kapitalizmus. Toto bola zároveň jedna z najdôležitejších príčin postklimaktéria klienky čo vyustilo do postklimakterickej osteoporózy. Postklimakterická osteoporóza - odvápňovanie kostí z duchovného hľadiska znamená to, že telo sa bojí zmien, telo sa bojí prispôsobiť sa novému, v tomto prípade šlo o problém prispôsobenia sa klientky novému obdobiu, ktoré nastalo po páde komunizmu. Tým pádom telo a osoba odmietala akceptovať okolitý svet, akceptovať pomoc od okolitého sveta. Tak jej myseľ bola nastavená tak, že skrz strach nebola otvorená novým veciam, strach a problém asimilovať (prispôsobiť) sa. Výsledkom bolo to, že namiesto toho aby telo čerpalo pomoc z okolia, tak čerpalo zásoby samo zo seba, čo spôsobilo úbytok hmoty kostí, odvápňovanie. Klientka potvrdila že lekárske snímky ukázali jej ľavé stehno ako sito, a aj jej kríže kde bolo vidno tiež odvápnenie. Tieto príčiny boli odstránené, klientka si tieto aspekty uvedomila.

Ďalší najhlavnejší problém bol ten, že osoba zanedbala jej potreby oddychu v živote, rúbala v pokročilom veku drevo. Samotné drevo nebol problém, bol problém v tom že klientka rúbala drevo, s ktorým majú normálne chlapi problém. Aj tieto príčiny boli spracované.

Po odstránení príčin šla klientka spať. Následne v noci sa zobudila na neskutočne obrovskú bolesť v ľavom stehne a v krížoch, bolesť ktorú nikdy predtým necítila v týchto miestach v tak obrovskej miere. Skrz toho, že trpela bolesťami, silnými bolesťami celé dva roky predtým, než mala sedenie so mnou, nevedela si predstaviť, že by tá bolesť mohla byť ešte silnejšia. Avšak klientka to pocíťovala na pár hodín v noci, ráno sa zobula so silnou hnačkou a následne bolesť bola preč. Klientka bola následne plná energie, plná života, plná optimizmu - bolo to pre ňu niečo neuveriteľné a obrovská úľava. Čo sa vlastne stalo?

V terapii učím klientov, že keď v terapii vyhľadáme príčínu problému/blok, príčinu odstránime, následne telo má možnosti a kapcity sa zotaviť, zregenerovať a opraviť sa samé. V noci, pár hodín po odblokovaní, keď sa klienka zobudila a pociťovala dočasné zosilnené bolesti, tak v jej tele a v problémových miestach nastal "finálny súboj" dobra a zla. Kde stranu zla reprezentoval dlhodobo nahromadený problém, ktorý mal vyššie spomínané príčiny - tanto problém vytiahol do boja všetky zbrane čo mal. A stranu dobra reprezentovalo telo, imunita a obranné mechanizmy tela - tie v tele boli a triemali, ale tie príčiny bránili aby sa tieto obranné mechanizmy aktivovali naplno.

Taktiež nastalo tu niečo, čo je pre ľudské telo úplne prirodzené - a to spôsob, ako sa telo zbavuje problémov bez liekov či iných externých a podporných látok. Keď je v tele nejaký problém, po odstránení príčiny sa veľakrát môže stať, že telo daný problém zosilní DOČASNE na maximum predtým než problém odíde. Porovnateľný je príklad keď nás bolí zub. Ideme k zubárovi, tam vydržíme dočasnú bolesť, silnejšiu bolesť, ako s ktorou keď sme k zubárovi pôvodne šli. Zubár si urobí svoje a následne nastane v tele úľava a máme pokoj. Presne to isté je to aj v terapii - je to prirodzený spôsob a mechanizmus tela, ktoré sa samé takto vie zbaviť problému raz a navždy, stane sa proti rovnakému a podobnému problému imúnne a problém sa už nikdy nevráti.

Po cca 6 mesiacoch mi klientka potvrdila, že ďalšie osteodenzitometrické vyšetrenie už preukázalo to, že veľké kosti (kosť na ľavom stehne) boli v procese zavápňovania a hustota kostí sa tým pádom vyrovnávala, dopĺňala a kosti sa regenerujú. Zavápňovanie samozrejme šlo ruka v ruke so správnou a kvalitnou stravou klientky a to najmä prísun vápnika, vitamíu D zo stravy a slnka, prísun fosfátov - kde všetky tieto látky sú potrebné pre opravu kostí. Avšak vzhľadom k veku klientky to vyžadovalo veľa času, veľa trpezlivosti a samozrejme ďalšie čistenie...

Muž, 80 rokov, Rakovina prostaty s PSA faktorom 7,4 ; rok 2015

Klient sa na mňa obrátil s problémom, že trpel rakovinou prostaty.

Rakovina prostaty sa dá v súčastnosti preukázať minimálne dvoma lekárskymi vyšetreniami - biopsia a PSA faktor. PSA faktor sa zisťuje v krvi a jeho hodnota ukazuje v akom je rakovina štádiu. Rakovina prostaty tohto klienta bola v štádiu 7,4. Je to v podstate začiatočné štádium rakoviny, kde rakovina neprešla ešte do metastáz.

Terapia s klientom trvala zhruba 6 mesiacov, a spočívala z mnoho sedení.

Počas terapie sme identifikovali veľké množstvá príčin. Boli tam príčiny typu, kde klient bol v minulosti verejne ponížený, príčiny v druhej svetovej vojne, keďže aj tento kliento prežil druhú svetovú vojnu, príčiny v komunikzme v Československu.

Ďalšia dosť zásadná príčina boli mnohé traumy a potláčané pocity z práce, kde klient pôsobil 35 rokov. Bola to práca v prostredí, kde sa utajovali informácie, kde sa nesmelo o informáciach hovoriť. Toto spôsobilo u klienta pocity, že ho niekto prenasleduje, neustály strach niečo povedať, čo ultimátne viedlo k mnoho potláčaným pocitom a strachu ich vyjadriť.

Ďalšia príčina spoluzodpovedná za rakovinu prostaty bola určitá udalosť z roku 1995. Osoba tam rúbala trevo aj spolu s inou osobou. Avšak tomuto klientovi odletel do brucha malý kus železného klinu z kálačky inej osoby, ktorá s ním kálala drevo. Klin vyletel do brušnej dutiny klienta s takou silou, že tá rana poslala klienta do kolien. Lekári sa veľakrát pokúšali klin vyoperovať, ale zakaždým, keď lokalizovali klin a mali robiť operáciu, tak zakaždým klin bol v tele niekde inde, pohyboval sa a menil pozíciu. Nakoniec sa operácia nekonala a telo za tie roky postupne klin obalilo tukom a v tomto smere klin telu už neštkodí. Avšak, táto trauma v podobe šoku, keď tá časť klina vletela s veľkou silou do brušnej dutiny klienta bola tiež klientovým podvedomím identifikovaná ako príčina spoluzodpovedná za rakovinu.

Ďalej počas terapie sme identifikovali zároveň aj mnohé problémy a poškodenia močového mechúra a močovej trubice, kde k poškodeniu došlo počas mnohých bolestivých urologických vyšetrení za života klienta.

Klient mal taktiež predtým, ako ma kontaktoval, mnohé problémy so srdcom, operáciu srdca, mozgovú porážku. Pretlak potláčaných pocitov v jeho tele bol obrovský k čomu prispelo aj to, že stratil kontrolu nad ľuďmi, ktorých mal vedomú ale aj podvedomú potrebu kontrolovať a ovládať.

Všetky tieto príčiny sme postupne s klientom spracovávali, odstraňovali a odstránili sme ich. Začiatky terapie spôsobili to, že klient sa potil extrémne nadmerne. Klient povedal, že v začiatkoch sa musel prezliakať každý deň až 7 krát po dobu niekoľkých týždňov. Taktiež bolo klientovi poukázané na jeho obavy z ľudí, na jeho problémy komunikovať o pocitoch, klient si mnohé veci uvedomil.

Terapia šla ruka v ruke s lekárskou starostlivosťou a s priebežnými lekárskymi vyšetreniami. Postupne sa PSA faktor znížil zo 7,4 na 3, neskôr na 1 a neskôr na niečo blízko nuly. Klient ukončil terapiu ožarovaním prostaty. Ožarovanie sa konalo v Roosveltovej nemocnici, v Banskej Bystrici, Slovensko.

Podvedomie klienta nám vypočítalo a poskytlo percentuálny údaj účinnosi mojej terapie versus lekárska starostlivosť:

 • Lekárska starostlivosť: 60%
 • Moja terapia: 40%

Za predpokladu, že berieme do úvahy výpočet z podvedomia, ktoré má mnoho funkcií vrátane zaznamenávania informácií o chorobách, ich príčinách, ale aj veľkého resp. nekonečného množstva číselných údajov, štatistík. Stačí, keď sa podvedomia spýtame tú správnu otázku.

Taktiež je dobré, že sa problém u klienta začal riešiť hneď v začiatkoch. Ak by bola rakovina v metastázach, samozrejme aj tam je možné aj za pomoci terapie pomôcť, avšak terapia by trvala dlhšie - v čím pokročilejšom štádiu by rakovina bola, tým dlhšie by terapia trvala. Dnes je klient stále pod dohľadom lekárov. Na tomto príklade taktiež vidíme, že lekári sú nám v mnoho prípadoch nápomocní...

Vyriešené prípady Tetanie u mnohých mojich klientov

Tetania sa dnes nazýva aj choroba mladých. Najčastejšími spoločnými príznakmi tetanie sú symptómy ako bušenie srdca, srdcová arytmia, poruchy rytmu srdca, strach z infarktu, "strach, že sa mi niečo stane", problémy s dýchaním. Je to zároveň aj choroba, kde vo väčšine prípadov lekárske testy srdca, mozgu, pľúc a pod. nepreukazujú žiadny problém. Je jasné, že sa jedná o psychosomatické príčiny tejto choroby. Nie nadarmo je tetania/tetanický syndróm z duchovného hľadiska nazývaná aj ako choroba potláčaných emócií. Emócií ktoré sú v tele potláčané, nespracované, chcú byť určitým spôsobom vytiahnuté na povrch, vypočuté - presne tak, ako aj my ľudia máme túžbu a potrebu byť vypočutí. A nakoniec, možno tomu neuveríte ale tieto potláčané emćie v skutočnosti v tele nechú byť a chcú z neho odísť (častokrát sa potláčané/nespracované emócie nazývajú aj uväznené emócie), len treba tomu dopomôcť.

Obrátili sa na mňa rôzny klienti v rôznych vekových kategóriách a v rôznych štádiach tetanie. Niektorí potrebovali niečo doladiť, s niektorými bolo treba pracovať dlhšie.

Ako príklady uvediem, ako sme riešili bušenie srdca, "preskakovanie srdca", strach z infarktu, pocity, že by sa malo stať niečo špatné, vnútorná neistota a pod. Zistili sme totiž, že všetky tieto vyššie popísané symptómy sa viažu k určitým špecifickým situáciám. Nasledujú príkladné situácie niektorých mojich klientov, ktorí mali diagnostikovanú tetaniu.

Príklad 1:

Klientka (35 rokov) mala ísť do supermarketu. Zaparkovala na parkovisku, a prišla ku vchodu. Akonáhle prešla prah vchodu, tak bolo okamžité bušenie srdca, panika, strach a pod. V terapii sme zistili, že táto situácia sa viazala k udalosti v jednej pararelnej realite, kde klientka zomrela v tom istom nákupnom centre skrz napr. požiar, výbuch bomby a pod. Následne to energetické spojenie medzi klientkou v pararelnej realite a v tejto realite spôsobilo u klientky podvedomý strach z nespracovanej traumy - strach a pocity že by umrela. Traumu sme spracovali, a príznaky sa už neopakovali a klientka chodí do supermarketu bez ďalších príznakov.

Príklad 2:

Ako ďalší príklad uvediem to, kde iná klientka (30 rokov) mala cestovať nejakú trasu. Tam boli príčiny rôznych úmrtí počas cestovania v minulých životoch, minulé životy v tých miestach, rôzne kliatby na týchto miestach trasy ale aj rôzne úmrtia osoby na týchto miestach, cez ktoré mala osoba v tomto živote cestovať. Všetky tieto príčiny sme spracovali a osoba následne nemala problém cestovať.

Príklad 3:

Mal som klienta (17 rokov), ktorý sa bál smrti. V terapii mu bolo vysvetlené o problematike reinkarnácia, migrácia duše, minulé životy rovnako bolo klientovi vysvetlená problematika ako udalosti čo sa deje s dušou po smrti. Dokonca som klienta skontaktoval s inými dvoma klientkami (s ich súhlasom), ktoré zažili a prežili klinickú smrť. Takto vedeli podať priame svedectvo z prvej ruky, že čo sa deje počas klinickej smrti, ktorá je presne to isté ako je proces umierania. Klient aj na základe týchto príkladov to pochopil, veľa vecí si uvedomil, prestal sa smrti báť. Zo začiatku sa s klientom pracovalo takpovediac denne. Klient je dnes motivovaný, má chuť do života, má chuť niečo dosiahnuť a spokojne napreduje ďalej.

Ďalšia iná klientka (45 rokov) mala tieto tetanické symptómy napr. pri fajčení cigarety. Tu sme museli spracovať veľké množstvá príčin a situácií, v ktorých vždy nejak figurovala cigareta, či už sa jednalo o situácie z tohto života, z minulých životov, pararelných realít a pod. Klientka taktiež pociťuje zlepšenia...

Zo skúsenosti viem povedať, že u väčšiny klientov trvala terapia/liečba tetanie rádovo na mesiace. Taktiež veľmi dôležitou pomôckou v boji s tetaniou bol prísun a konzumácia magnézia (horčíka), magnéziové kúpele. Horčík pomáha v skratke akoby neutralizovať stres. Vyzerá to, že čím viac stresu resp. čím väčší stres, tým je potrebné konzumovať väčšie množstvo horčíka. To ide dokonale ruka v ruke s terapiou, v ktorej sa odstránia príčiny, a horčík následne pomôže prekonať symptómy v podobe dočasne zosilneného stresu. Taktiež môžem potvrdiť z praxe, že 90% problémov resp. príčin tetánie sú naozaj psychosomatické príčiny a potláčané emócie.

Výsledky terapie sú, že klientom sa dýcha lepšie, transformovala sa ich psychika, život, neboja sa, zmizla rdcová arytmia, zmizli aj ostatné iné príznaky.

Žena, 24 rokov, Vzťahová partnerská kríza po siedmych rokoch; Výsledok terapie - svatba

V mojej praxi som riešil aj mnohé problémy v partnerských vzťahoch. Uvádzam 1 príklad výsledkov terapie aj v tomto smere.

Klientka sa obrátila na mňa s prosbou o pomoc v jej vzťahu. Prechádzala onou legendárnou krízou, ktorá v jej vzťahu nastala po siedmych rokoch.

Bola u nej veľká nedôvera voči jej partnerovi. Boli tam myšlienky typu

 • "Ja mu neverím"
 • "Chcem od neho odísť"
 • "Ja mu nikdy nebudem veriť" a pod.
Našli sme rôzne príčiny problémov ako aj u nej tak aj u jej partnera. Najhlavnejší dôvod u klientky bola neochota čeliť problému, tendencia ujsť pred problémom, odvraciať sa od problému, neochota komunikovať s jej partnerom. Veľakrát sa mi klientka sťažovala o jej partnerovi. V takom prípade sme taktiež spracovali postupne aj tieto problémy, kde som po mnohých opakujúcich sa sťažovaniach poslal klientku, že o týchto problémoch treba hovoriť s jej partnerom. Postupne som klinetku naučil počúvať a otvorene komunikovať o problémoch. Terapia trvala zhruba 3 mesiace.

Po troch mesiacoch terapie už začala s partnerom komunikovať, začali si vyjasňovať mnohé veci. Klientka nakoniec skonččila so svatbou s týmto jej partnerom. Dneska sa s partnerom stále občas hádajú, ale je to niečo, čo ku vzťahu patrí a bez čoho by vzťah nefungoval, obzvlášť keď hádky sú konštruktívne, a keď sa vždy dospeje k dohode. Najhlavnejšie je, že klientka sa naučila počúvať, komunikovať a povedať si o svoje potreby...

PMS (Predmenštruačný syndróm), Bolestivá menštruácia, Neakceptovanie vlastnej ženskosti, žena, 37 rokov

Jedná sa o prípad mojej partnerky a zároveň kolegynky terapeutky Renatky, s ktorou sme sa zhodli, že by bolo vhodné publikovať aj túto časť jej terapie z dôvodu, že problémovou a bolestivou menštruáciou dnes trpí mnoho žien.

V jednom z mojich predchádzajúcich článkov píšem o riešení problémov v našom partnerskom vzťahu a o budovaní základov pre náš trvalý a doživotný vzťah. Jeden z problémov, ktorý sme s Renatkou riešili, bola práve aj jej ženská cyklickosť a akceptovanie jej vlastnej ženskosti. Renatka zároveň trpela dlhé roky bolestivou menštruáciou, kde veľakrát brala lieky/prášky proti bolestiam.

Ako prvé sme si s Renatkou zadefinovali terapeutický cieľ a zámer - že Renatka bude mať život BEZ bolestivej menštruácie. Začala terapia...

Ako prvá príčina boli myšlienky, ktoré sa jej dostali od osoby, ktorá Renatku o menštruácii učila, keď Renatka bola v mladšom veku ale aj od mnohých osôb najmä ženského pohlavia počas jej života rovnako ako aj rôzne stereotypné a dogmatické názory spoločnosti.

Jednalo sa o myšlienky a postuláty typu:

 • "Vždy keď TO dostaneš, bude ťa to bolieť"

 • "Nič sa s tým nedá robiť, Je to proste tak, si žena a MUSÍŠ si to pretrpieť"

 • A mnohé iné myšlienky týmto podobné

Tieto myšlienky nastavili myseľ mojej partnerky, že vždy bude počas menštruácie mať bolesť, problém vysloviť slovo menštruácia čo prispievalo nielen k bolestivej menštruácii ale aj k tomu, že Renatka si podvedome nevážila svoju ženskosť, problém hovoriť o jej cyklickosti s mužským pohlavím a pod.

Ako ďalšie som Renatku naučil o jej ženskej celomesačnej cyklickosti, jej jednotlivých 4 fázach, kde každá fáza mala určité svoje potreby, ktoré potrebovali byť u ženy resp. u mojej partnerky naplnené. Súčasť učenia o ženskej cyklickosti bola práve aj predmenštruačná a menštruačná fáza.

Vysvetlili sme si s Renatkou, že predmenštruačná a menštruačná fáza sú prirodzené čistiace mechanizmy ľudského tela, kde telo sa chce samo zbaviť prirodzene nakopených problémov, potláčaných a uväznených emócií či už z tohto života, minuých životov, pararelných realít a pod. Vysvetlili sme si taktiež, že najmä počas menštruačnej fázy žena potrebuje v princípe veľa oddychu, kde má čas a priestor venovať sa sama sebe, byť sama so sebou, so svojou cyklickosťou.

Keď sme s Renatkou viedli jej terapiu počas jej menštruačnej fázy, bolo to pre telo najvýhodnejšie a najoptimálnejšie načasovanie pre terapiu. Menštruačná fáza ako prirodzený mechanizmus ženského tela bola zosilnená účinkami terapie, odstraňovaním mnohých potláčaných emócií. Výsledkom boli megasilné výkyvy nálad, silné emočné tornáda, silnejšie, aké si kedy renatka vedela predstaviť. Avšak bolo to dočasné, a platí pravidlo, čo som popísal vyššie - že telo prirodzene a automaticky zosiľnuje DOČASNE problém predtým, ako ho odstráni.

Ďalšie príčiny spoluzodpovedné za bolestivú menštruáciu boli príčiny, ktoré sme riešili špecifickou formou regresu - regres, kde si Renatka prechádzala mnohými udalosťami a regres, kde som Renatke hovoril ja o priebehu jej príčin. Obe boli kombinované so psychoanalýzou cez kvantovú techniku. V prípade, keď Renatka bola unavená alebo nemala síl si prechádzať udalosťami, kde boli príčiny problému, v tomto prípade som jej pomohol ja tým, že som jej ja rozprával o priebehu udalosti a príčinách. Moje slovo, ktoré Renatka vnímala v podobe počutia u nej vyvolávalo a restimulovalo danú situáciu s výsledkom rovnakým, ako keby si tou udalosťou prechádzala Renatka sama.

Spracovali sme obrovské množstvo príčin vrátane pôrodov Renatkinych detí, jej vlastného pôrodu, mnohé mučiace a veľmi drastické zásahy do tela a brušnej dutiny v minulých životoch, rôzne koreňové príčiny v predchádzajúcich partnerksých vzťahoch v tomto živote, mnohé nespracované záležitosti v podobe nevysporiadania sa so smrťou Renatkinho otca a brata. K bolestivej menštruácii samorejme dopomáhalo aj obrovské množstvo iných problémov, ktoré sme riešili a spracovávali v našom vzťahu.

Terapia Renatky trvá zhruba 9 mesiacov (Od Decembra 2016). Ako som spomenul vyššie, Renatka zo začiatku brala veľké množstvo práškov proti bolesti, ktoré sa postupne znižovali. Veľakrát mi Renatka potvrdila, že ani necítila, že sa jej menštruácia spustila. Posledné 2 menštruačné obdobia Renatka už nebrala lieky vôbec. Bolesti sme spracovali a fungovala už bez liekov.

Tieto aspekty ohľadom renatkinej cyklickosti spolu s mnohými inými riešenými a vyriešenými aspektami nášho vzťahu dopomohlo Renatke aj k tomu, že sa zbavila dlhoročného problému - bolesti jej vaječníkov.

Bolesti vaječníkov boli konzultované aj s odborným vyšetrením gynekológa, ktorý stanovil, že vaječníky nefungovali tak, ako bolo treba, nefungovali ani hormóny. Renatke určil prášky, ktoré spôsobili ĎALŠIE dočasné psychické výkyvy ale aj špinenie (krvácanie mimo menštruačnej fázy), kde sa z vaječníkov odstraňovali škodliviny. Ďalší krok gynekológ Renatke navrhol hormonálnu liečbu. Aj ja aj Renatka sme sa zhodli, že hormonálna liečba by narušila celý chod jej tela, preto sa hormonálna liečba zamietla. Namiesto hormonálnej liečby, aj ja aj Renatka sme obaja terapeuti - spojili sme sily dohromady a Renatku sme dali do poriadku našími terapeutickými postupmi. Dneska je bolesť vaječníkov preč, predchádzajúce 2 menštruácie boli bez práškov, v začiatku menštruačnej fázy sa odstránili a spracovali bolesti, zvyšok týchto ale aj mnohých predchádzajúcich menštruácií prebehol v poradku.

Terapia avšak mala aj svoje dočasné účinky, ktoré veľakrát boli Renatke nepríjemné, nepohodlné a hlavne veľakrát jej urobili čiaru cez rozpočet. Jednalo sa najmä o vyššie spomínané zosilnené emočné tornáda, výkyvy nálad, nadmerná únava a potreba spánku (bloky a problémy chápeme ako formu energie, ktorá po odblokovaní z tela odíde a telo si energiu potrebuje dobiť stravou a spánkom), časté prechádzky do lesa a potreba objímať stromy, rovnako ako aj občasné špinenie, bolesti hlavy (vytváranie nových neurodráh a auto kalibrácia mozgu na vyšší výkon). Na takéto sprievodné javy upozornil taktiež aj lekár, že je to v podsate súčasť liečby...Toto všetko ale dopomohlo k uzdraveniu Renatky...

Ja som Renatke vďačný, že mi umožnila ju naučiť o ženskej cyklickosti a umožniť mi tak lepšie porozumieť Renatke ako žene. Renatka mala okrem iného aj myšlienky:

 • "Nikdy sa chlap nezaujímal o moje pocity počas mojej menštruačnej fázy"

 • "Chlapi a muži sa o problémy ženy a o ženské problémy nezaujímajú"

 • "Menštruácia je choroba; je to niečo, čo je na obtiaž;  je to problém - najradšej by som si dala niektoré ženské orgány vyoperovať"
 • A mnohé podobné myšlienky.

Dnes tieto myšlienky už v slovníku Renatky nenájdete, čoho výsledok je nielen bezbolestná menštruačná fáza, ale Renatka si zároveň váži aj svoju ženskosť, akceptuje ju.

Vždy som totiž nejak podvedome vedel, že musí existovať nejaký spôsob, nejaké vedomosti, ako lepšie porozumieť žene aj v tomto smere. A stalo sa. Mojim vlastným štúdiom mnohých relevantných materiálov o ženskej cyklickosti, o štyroch fázach ženskej cyklickosti mi umožnilo si naplniť to, po čom som vždy túzil a zároveň aj príležitosť to naučiť moju partnerku. Všetko toto bolo spoluzodpovedné za vybudovanie pevných základov nášho vzťahu.

Z Renatkinho pohľadu, Renatka si veľmi pochvaľuje vedomosti o cyklickosti. Pomohlo jej to rozpoznať jednotlivé fázy, rozložiť si sily a energie, dopriať si oddych vždy, keď si to jej telo vyžaduje. Zároveň, to že som sa zaujímal o jej pocity počas jej jednotlivých fáz, vytvorilo u nej pocity že sa o ňu zaujímam, že sa zaujímam aj o jej pocity počas cyklickosti čo ultimátne bolo spoluzodpovedné za pocity u Renatky že je milovaná...

Na tomto príklade taktiež vidíme, že v takýchto prípadoch je spolupráca s lekárom dôležitá...