Aké problémy rieši moja terapia

 • Tetania, fóbia, depresie, panika/panická porucha, schizofrénia, problémy so spánkom,

 •  Vzťahové problémy, bolestivá menštruácia, PMS - predmenštruačný syndróm a iné

 • Rakovina, alergie, Intolerancie, problémy s otehotnením, problémy so srdcom a mnohé iné

 • Problémy s paranormálnymi javmi, ktoré častokrát končia na psychiatrii

 • A TAKMER všetky mnohé iné problémy aké si vieme a aj nevieme predstaviť...

 • Inými slovami terapia so mnou sa môže považovať ako univerzálne liečebné/terapeutické riešenie pre mnoho zdravotných problémov

 • Väčšinou neriešim len jeden problém. Riešim komplexne všetky Vaše problémy

Dôvod: Všetko je so všetkým poprepájané, má to súvislosti a náväznosti. Vaše problémy si môžeme predstaviť ako vrstvy onej legendárnej imaginárnej cibule. Odstránime jeden problém, a zo skúseností z mojej praxe viem potvrdiť, že telo automaticky vyplaví ďalšie úplne iné problémy ako napr nejaké nedoliečené záležitosti z vášho života, nedoriešené vzťahové problémy, či iné problémy, ktoré bude nutné riešiť. 

Máte radšej video? 1 hodinové video kde o terapii rozprávam

Terapia z minulosti do budúcnosti: 1 diel

Stručne o terapii

 1. Vaše podvedomie zaznamenáva informácie o príčinách Vašich problémov

 2. V rámci terapie tieto príčiny nájdeme a odstránime

 3. Telo sa vie následne zregenerovať, opraviť a vyliečiť samé

 4. Týmto spôsobom vieme odstrániť takmer akékoľvek zdravotné problémy

Aké sú príčiny problémov

 • Platí pravidlo, že čokoľvek môže spôsobiť čokoľvek 
 • 85% príčin z mojej praxe sú psychosomatické príčíny(Tetania, PMS-predmenštruačný syndróm a mnohé ďalšie) - Potláčané emócie, nespracované traumy, ktoré potrebujú byť určitým spôsobom vypočuté
 • Problémy v genetike - vrodené, zdedené problémy
 • A mnohé iné formy príčin - Váš problém môže mať nekonečné kombinácie príčin

Čo sa deje po odstránení príčin: Liečba a zotavovací proces

Po nájdení príčiny a jej odblokovaní to bude už v réžii Vášho tela. Od tohto momentu Vám už začnú Vaše metamorfózy - biologické, psychické a spirituálne premeny/transformácia k lepšiemu. Metamorfózy a ich dĺžka sú u každého individuálne - telo potrebuje svoj čas. Môžete očakávať neuveriteľné, neočakávateľné, netypické...Všetko bude taktiež záležať predovšetkým od Vašej spätnej odozvy v rámci terapie, ktorá je veľmi dôležitá

Avšak..., nemáte sa čoho báť. Môžete len získať. Ultimátny terapeutický cieľ je, keď Vás poskladáme dokopy, nasmerujeme na potrebný smer tak, že terapeuta nebudete potrebovať už vôbec, budete čistý ako kryštál, ani sa nespoznáte, zabudnete, že ste vôbec nejaké problémy mali. A u Vás milé dámy, Vaše PMS či bolestivá menštruácia? To bude už história

Terapia je vedená na diaľku - Výhodnejšie pre Vás

 • Terapiu vediem na diaľku - problém vzdialenosti je prekonaný

 • Písomná komunikácia cez maily

 • Identifikácia príčin z Vášho podvedomia, rovnako ako aj odblokovanie funguje v pohode aj na diaľku

 • Je to rýchlejšie a pohodlnejšie ako pre Vás tak aj pre mňa

 • V krajinách ako napr Česká republika, Veľká Británia, USA je dneska takáto forma terapie na diaľku už štandard

 • Nemusíte nikam cestovať

 • Žiadne termíny či iné obmedzenia

 • Všetko je vo Vašom pohodlí, vo Vašom vlastnom čase

 • Terapia je vhodná aj pre viac osôb - pre Vás, Vaše deti, rodiny a pod.

Ako dosiahnete Váš cieľ a úspech 

99% Vášho úspechu:

 • Vaše úsilie, Vaša tvrdá práca na sebe
 • Váš záujem neustále sa učiť, zdokonaľovať sa
 • Samoštúdium, rôzne kurzy
 • Disciplína, správna strava, správna životospráva
 • Zdravý a kvalitný sexuálny život

1% Vášho úspechu: Terapia so mnou, kde Vám pomôžem vypátrať a odstrániť príčiny, ktoré:

 • Vám bránia v dosiahnutí Vašich cieľov a zámerov
 • Sú tiež spoluzodpovedné za Vaše zdravotné, psychické a vzťahové problémy

K službe terapii si môžete objednať aj dodatočnú službu - profesionálne výklady kariet (Viď cenník nižšie) a uistiť sa že dosiahnete budúcnosť, ktorú si prajete. Ako to funguje: 

 • Vy nám napíšete otázku pre výklad, čím špecifickejšia otázka, tím detailnejšia odpoveď
 • My urobíme výklad z kariet pre Vašu otázku
 • Vypátrame prípadné dodatočné príčiny, ktoré bránia k dosiahnutí Vašej budúcnosti
 • Príčiny odstránime
 • Napíšeme Vám výklad o Vašej budúcnosti
 • Vo výklade neuvádzame časový horizont
 • Z Vašej knihy osudu vieme taktiež aj zistiť, koľko rokov sa v tomto živote máte potenciál dožiť

Niečo o mne ako terapeutovi - odborné zázemie a prax

Terapia Eklektizom

Znamená zapriahnutie mnohých vedomostí, poznatkov, skúseností, teórií a ich následná integrácia do nových postupov. Platí pravidlo čím viac vedomostí, tým viac príčin viem identifikovať. 

Moje oficiálne odborné kvalifikácie sú: Stredoškolské elektrotechnické vzdelanie- Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Banská Bystrica, Slovensko, Práca v zdravotnom sektore, Psychológia, Abnormálna psychológia, Psychoanalýza / Analýza snov, Parapsychológia, Psychoterapia, NLP - Neuro lingvistické programovanie mysle, koučing, Kyvadlo: lekárska Rádiestézia a lekárska Kineziológia, Pyramidológia: Pyramídy a pyramidálna energia, Astrálne projekcie / mimotelové stavy / out of body experiences -OBEs, EEG BIOfeedback level 1. Moje Pôsobenia a vedomosti sú taktiež aj v oblastiach ako mimozmyslové vnímanie(ESP - extra sensory perceptions), vyššie funkcie mozgu ako napr telepatia, telekinéza, rýchle čítanie a pod. Rovnako mám za sebou aj hlboký výskum v oblasti mozgu, EEG a vplyvu zemských elektromagnetických polí na ľudský organizmus. V súčastnosti prechádzam aj tréningom pre získanie profesionálneho diplomu z anatómie a fyziológie ľudského tela. Každý postup je špeciálne navrhnutý a prispôsobený pre Vaše individuálne potreby vzhľadom k tomu, že každý sme iný, máme individuálne problémy a pod.

Moje oficiálne odborné kvalifikácie - fotogaléria

(Kliknite pre zväčšenie)

Čo ma robí profesionálnym terapeutom

Ja sám som si prešiel mnohým zdravotnými problémami na cestách mojej duše - biologické, mentálne, emocionálne, existenčné a preto vás viem navigovať cez tieto mnohé problémy, ktorými som si sám prešiel. 

Referencie, hodnotenia

Výsledky z mojej praxe viem podložiť štatistickými výsledkami - kvalitatívne výsledky a kvantitatívne výsledky. V mojej praxi som riešil problémy ako Tetania, Depresie, panické poruchy, rôzne fóbie, Alergie, intolerancie, problémy so spánkom, Schizofrénia, Vzťahové problémy, Rakovina a mnohé ďalšie. Nasledujú ukážky hodnotení:

Podmienky poskytovania služby

Moja rada pre Vás

 • Ak potrebujete alebo cítite ísť k lekárovi, môžete. Takto dosiahneme harmóniu medzi mojimi postupmi(Energetickou medicínou) spolu s tou klasickou medicínou(Konzultácia priebehu liečby a výsledkov s Vaším lekárom). Ja sám som konzultoval výsledky mojej vlastnej terapie s lekármi

 • Ak máte naplánované nejaké operácie alebo lekárske zákroky, doporučujem Vám ich zastaviť, mohlo by to narušiť prirodzené liečebné mechanizmy tela. V takejto komplexnej terapii, akú vediem ja, je možné dosiahnuť dokonca aj v mnohých prípadoch to, že operácia nebude nutná

 • V prípadne ak máte sny a nočné mory, v rámci terapie riešim aj psychoanalýzu snov

 • Zoberte prosím na vedomie, že ja Radovan Babic nie som lekár a nepovažujem sa ani za liečiteľa, som terapeut. Ja pomôžem identifikovať a odstrániť bloky v tele a telo následne má možnosti a kapacity zotaviť, regenerovať a vyliečiť sa samé

Čo Vám viem ako terapeut zaručiť

 • Že Vás budem navigovať a pomáhať cez terapiu a zotavovací proces tak dlho, ako to bude len potrebné

 • Podpora i po zotavení v prípade, ak by sa objavili ďalšie iné problémy v budúcnosti

 • Individuálny a profesionálny prístup

 • Ako terapeut zachovávam absolútnu mlčanlivosť o Vás ako klientovi a Vašich údajoch podľa legislatívy o ochrane údajov

 • Na požiadanie Vám vystavíme faktúru

Čo Vám neviem zaručiť

 • Aké zmeny a kedy nastanú vo Vašom tele - každý reaguje inak, telo má svoje priority, kde len Vaše telo a Vaše podvedomie vie čo treba odstrániť, vyriešiť, vyčistiť ako prvé

 • Časy Vášho zotavovacieho procesu - Vaše telo/podvedomie poskytne odhad

 • Ďalší progres a následky, ak nebudete komunikovať so mnou, ak mi nebudete dávať pravidelnú spätnú odozvu a pod.

 • Ak navštívite iného psychoterapeuta alebo "liečiteľa" počas terapie so mnou bez toho aby ste sa so mnou o tom poradili

Moje "ordinačné" hodiny

 • Pondelok - Piatok: 09 00 - 13 00 slovenského a českého času. 
 • Toto sú časy kedy zodpovedám na Vaše požiadavky, vediem terapiu na diaľku cez písomnú mailovú komunikáciu


Reklamačný poriadok

 • Máte dostupné informácie na tejto stránke vrátane a v neposlednom rade príkladov z mojej praxe

 • Máte možnosť so mnou ako terapeutom komunikovať, pýtať sa otázky

 • Službu poskytujem po pripísaní financií na môj bankový účet(uvedený nižšie) resp. po tom ako mi pošlete potvrdenie, že ste mi financie poslali

 • Financie za terapiu nebudú vrátené ak nepociťujete napr žiadne zmeny ihneď alebo ak sa rozhodnete terapiu so mnou prerušiť. Je nutné aby ste za Vaše rozhodnutie prebrali plnú zodpovednosť a brali Vašu terapiu naplno zodpovedne, v neposlednom rade mi dávali spätnú odozvu a riadili sa aj ostatnými mojimi radami popísanými vyššie. Terapia bude vyžadovať aj Váš čas, Vaše úsilie a spoluprácu so mnou

Cenník služby

Moja terapeutická podpora je riešená predovšetkým cez paušál, kde vy si predplatíte požadované obdobie, počas ktorého budete mat moju neustálu nonstop podporu.

Paušálny cenník - vhodný pre 1 osobu ale aj pre viac ako jednu osobu - Vaša rodina, Vaše deti a pod. 

 • Paušál, 12 mesiacov, 1 osoba: 260 euro (7540CZK)
 • Paušál, 12 mesiacov , 2 osoby: 500 euro (14 500 CZK)
 • Paušál, 12 mesiacov, 3 osoby: 705 euro (20 445 CZK)
 • Paušál, 12 mesiacov, 4 osoby: 987 euro (28 623 CZK)
 • Paušál, 12 mesiacov, 5 osôb: 1150 euro (33 350 CZK)

Dávajte mi prosím odozvu raz za týždeň a to každú nedeľu poobede/večer, aby Vaše telo/telá mali dostatok času spracovať a vyčistiť všetko potrebné 

Dodatočná služba k terapii - Profesionálny výklad z kariet pre Vašu budúcnosť:

 • 1x výklad z kariet, Jednotný Rozbor 11 otázok/problematík: 65 euro (1885 CZK)
 • Vyklad kariet paušál, 12 mesiacov, 1 osoba: 260 euro (7540 CZK)
 • Vyklad kariet paušál, 12 mesiacov, 2 až 5 osôb: 420 euro (12 180CZK)

Paušálna služba zahŕňa

 • Moja podpora pre Vami predplatené obdobie

 • Písomná komunikácia - Regresné správy alebo zbežné informovanie o príčinách

 • Odblokovanie na diaľku

 • Ja od Vás viem automaticky identifikovať príčiny a odblokovať ich, i keď so mnou nekomunikujete, keď spíte, športujete - Vaše podvedomie so mnou spolupracuje automaticky a komunikuje mi tieto informácie

 • Analýza snov

 • Odvod prisídlených duší, ktoré nenašli po smrti svoj kľud

 • Zodpovedanie Vašich otázok

 • A iné trapeutické postupy prispôsobené individuálne pre Vás

Ste študent alebo máte finančné/existenčné problémy?

 • Navrhnite cenu, ktorú ste schopní a ochotní zaplatiť - dohodneme sa.(Prosím nezneužívajte túto možnosť !!!!!).

Ceník za jednotlivé služby

 • Jednotné odblokovanie jedného Vášho zvieraťa: 30 euro(870 CZK)
 • Je odporučené, aby moja energetická liečba bola kombinovaná s veterinárskou starostlivosťou Vášho zvieraťa
 • Odhalenie Vášho životného účelu: 30 euro(870 CZK)
 • Jednotlivé riešenie problému/čistenie/odblokovanie, Prvotné odblokovanie/čistenie:
 • 1 osoba: 50 euro(1450 CZK)
 • 2-5 osôb: 85 euro(2465 CZK)
 • Vhodné pre Vás, ktorí by ste si radi tento nový terapeutický postup odskúšali
 • Vhodné pre Vás, ktorí máte napr z takejto terapie strach, a kde musíme spracovať najprv tento strach predtým, než terapiu vôbec začneme(o strachu z terapie popísané nižšie)
 • Vhodné pre Vás, ktorí už ste s Vaším zdravím na "vyššom leveli" a potrebujete sem tam už len niečo "doladiť"

Spôsoby platby/bankové spojenie

Prevod na účet vedený v eurách alebo na účet v českých korunách - podrobnosti a čísla účtu uvedené nižšie v kontaktnom formulári

Je to pre mňa niečo nové - mám z terapie obavy alebo neverím veľmi tomu

Je prirodzené a pochopiteľné, že takýto terapeutický postup môže pre Vás byť niečo nové. V takomto prípade u Vás môže hrať úlohu strach z neznáma, strach z niečoho nového a pod. V takomto prípade ako som spomenul bude nutné, aby sme u Vás spracovali tento strach/neistotu(Viď cenník vyššie) predtým než terapiu vôbec začneme. Tento strach by mohol v opačnom prípade pôsobiť ako rušivý element a terapiu by len spomaľoval.

A čo sa týka toho, či tomu veríte alebo nie. Nemusíte tomu veriť. Stačí, že ste tomu aspoň štipku otvorený, otvorený niečomu novému(Niečo, čo je mimo zastaralého zmýšľania) a že veríte vo Vaše zlepšenie a vo Váš úspech. Veľakrát sa stalo, že čím napr nezmyselnejšie nám pripadajú príčiny, o kt. v rámci terapie budete informovaný, o to rýchlejšie to Vaše telo vie vyčistiť. V takomto prípade to nemusíte toľko prežúvať a trápiť sa nad tým. Avšak ako bolo spomenuté vyššie, v podmienkach poskytovania služby, rozhodnite sa prosím zodpovedne či do toho idete alebo nie. Ak chcete ostať v zastaralom spôsobe myslenia alebo vykročiť do neznáma a skúsiť niečo nové - je to len a len na Vás ako sa rozhodnete.

Mám záujem o terapiu, kontakt

 •  Môj email: rbabic@bioliecba.eu , K Vašej požiadavke sa vyjadrím do 24 - 72 hodín
 • Alebo vyplňte prosím kontaktný formulár nižšie

Nájdite nás na Facebooku

Kontaktný formulár

 • Všetky polia sú povinné
 • K Vašej požiadavke sa vyjadrím do 24 - 72 hodín